Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027

Informace o strategickém plánu rozvoje města na období let 2017 - 2027 naleznete na webových stránkách www.spcb2017.cz.

Strategický plán prošel v průběhu léta 2017 procesem připomínkování ze strany zastupitelů města. Dne 1.9.2017 byla finální verze dokumentu projednána Komisí pro strategický rozvoj a doporučena ke schválení v Radě města České Budějovice a následně v Zastupitelstvu města České Budějovice.

V první polovině roku 2018 probíhal proces hodnocení vlivů koncepce strategického plánu na životní prostředí, tzv. hodnocení SEA.

Koncepční dokument Strategický plán města České Budějovice na období let 2017 - 2027 byl schválen Zastupitelstvem města České Budějovice dne 18.6.2018.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 24. 5. 2022.