Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027

Strategický plán prošel v průběhu léta 2017 procesem připomínkování ze strany zastupitelů města.

Dne 1. 9. 2017 byla finální verze dokumentu projednána Komisí pro strategický rozvoj a doporučena ke schválení v Radě města České Budějovice a následně v Zastupitelstvu města České Budějovice.

 

V první polovině roku 2018 probíhal proces hodnocení vlivů koncepce strategického plánu na životní prostředí, tzv. hodnocení SEA.

Stanovisko Kraského úřadu Jihočeské kraje ze dne 30. 5. 2018 k návrhu koncepce Strategický plán města České Budějovice na období let 2017 - 2027 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

 

Koncepční dokument Strategický plán města České Budějovice na období let 2017 - 2027 byl schválen Zastupitelstvem města České Budějovice dne 18. 6. 2018.

Strategický plán města České Budějovice na období let 2017 - 2027 - finální verze dokumentu po hodnocení SEA

Akční plán Strategického plánu města České Budějovice pro období 2019/2020

 

 

Informace o strategickém plánu rozvoje města na období let 2017 - 2027 naleznete na webových stránkách www.spcb2017.cz.

 

 

 

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Martina Podařilová, 13. 1. 2021.