Strategický plán udržitelné mobility (SUMP)

Statutární město České Budějovice nechalo zpracovat „Strategický plán udržitelné městské mobility – SUMP“ (dále jen „plán mobility). Zpracovatelem plánu mobility je firma AF-CITYPLAN s.r.o.

SUMP lze definovat jako strategický dokument určený k uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života, který náležitě zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace.

Plán mobility je také strategický dokument z hlediska možnosti čerpání dotací z fondů EU na podporu a rozvoj dopravní infrastruktury.

Příprava plánu mobility je rozdělena na jednotlivé fáze:

Přípravná: nastavení organizace a koordinace, zpracování předběžné analýzy a nastavení participace partnerů (koordinační výbor, odborné skupiny atd.)
Analytická: definovat zájmové území a jeho jednotlivé dopravní vazby, analyzovat stávající stav všech druhů dopravy včetně hlukové a imisní zátěže, hodnotit vnitřní i vnější bezpečnost všech druhů dopravy a definovat dopravní chování obyvatel včetně ukazatele dělby přepravní práce ve městě a okolí.
Strategická: navrhnout strategickou koncepci rozvoje dopravy na řešeném území s cílem určit potenciál města pro realizaci plánu udržitelné mobility a stanovit vize města v otázce mobility v konsenzu s klíčovými partnery a veřejností. Prostřednictvím strategické části budou nalezeny odpovědi na stěžejní otázky: Kam chceme, aby České Budějovice směřovaly a proč? Jak chceme, aby České Budějovice vypadaly za 15 až 30 let? Jak chceme, aby byla zajištěná související nezbytná mobilita?
Návrhová: návrh opatření neinvestičního i investičního, charakteru vedoucích k dosažení stanovených cílů a naplnění sdílené vize. Navržená opatření budou seskupena do souborů (tzv. balíčků), které svými synergiemi a ekonomickou efektivitou umožní jejich nejoptimálnější uvedení do praxe v souladu s navrženým časovým plánem.
Akční plán: harmonogram realizace jednotlivých navržených opatření dle stanovených priorit.

Plán mobility bude sloužit k zajištění trvale udržitelného rozvoje Českých Budějovic založeném na nových principech plánování a zajišťující prioritní cíle:

  • Zajistit rovnou možnost dopravy ke klíčovým cílům a službám pro všechny skupiny obyvatel
  • Zvýšit vnitřní i vnější bezpečnost pro všechny druhy dopravy
  • Snížení znečištění ovzduší, hluku z dopravy, emise skleníkových plynů a spotřebu energie
  • Zlepšit efektivitu přepravy osob i zboží
  • Zvýšení kvality a atraktivity veřejných prostor a městského prostředí ve prospěch jeho obyvatel

Výstupy

Analytická část:

PUMM CB-Analytická část

indikátory 3_1

indikátory 3_2

indikátory 3_3

indikátory 3_4

indikátory 3_5

Příloha 01, Rozsah řešeného území, A3

Příloha 02.1

Příloha 02.2

Příloha 02.3

Příloha 02.4.1_A2

Příloha 02.4.2_A2

Příloha 02.4.3_A2

Příloha 02.4.4_A2

Příloha 02.4.5_A2

Příloha 04, Stávající stav - Cyklistická doprava, A2

Příloha 05, Stávající stav - Omezení vjezdu 3,5 t, A3

Příloha 06, Stávající stav - Omezení vjezdu 3,5 t, 6 t, A3

Příloha 07, Stávající stav - Parkovací zóny, A3

Příloha 08, Stávající stav - Pěší zóny, A3

Příloha 09, Stávající stav - Vyhrazené jízdní pruhy pro BUS, A3

Příloha 10, Stávající stav - Pěší doprava, A2

Strategická část:

PUMP CB - Strategická část

Návrhová část:

SUMP CB - III. Návrhová část

Příloha 01.1 - Tvrdá opatření - zasobník projektů

Příloha 01.2 - Měkká opatření - zasobník projektů

Příloha 02 - Model SUMP

Příloha 03.1 - Indikátory

Příloha 03.2 - Indikátory

Příloha 03.3 - Indikátory

Příloha 03.4 - Indikátory

Příloha 03.5 - Indikátory

Výkresy:

Příloha 01.3 - Zásobník projektů - Celkový návrh opatření

Příloha 02.01 - NulVar - IAD

Příloha 02.02 - NulVar - VLD

Příloha 02.03 - NulVar - Cyklo

Příloha 02.04 - 2025 - IAD

Příloha 02.05 - 2025 - VLD

Příloha 02.06 - 2025 - Cyklo

Příloha 02.07 - Rozdíl - 2025 - NV - IAD

Příloha 02.08 - Rozdíl - 2025 - NV - VLD

Příloha 02.09 -  Rozdíl - 2025 - NV - Cyklo

Příloha 02.10 - 2035 - IAD

Příloha 02.11 - 2035 - VLD

Příloha 02.12 - 2035 - Cyklo

Příloha 02.13 - Rozdíl - 2035 - NV - IAD

Příloha 02.14 - Rozdíl - 2035 - NV - VLD

Příloha 02.15 - Rozdíl - 2035 - NV - Cyklo

Příloha 02.16 - po 2035 - IAD

Příloha 02.17 - po 2035 - VLD

Příloha 02.18  - po 2035 - Cyklo

Příloha 02.19 - Rozdíl - po 2035 - NV - IAD

Příloha 02.20 - Rozdíl - po 2035 - NV - VLD

Příloha 02.21 - Rozdíl - po 2035 - NV - Cyklo

Příloha 03 - Návrh zákazu vjezdu

Příloha 04 - Návrh zón s omezenou rychlostí

Příloha 05 - Návrh cyklistické dopravy

Příloha 06 - Návrh P+R

Příloha 07 - Návrh pěších zón

Příloha 08 - Vyhrazené jízdní pruhy pro BUS

Příloha 09 - Návrh kategorizace silniční sítě

Příloha 10 - Návrh pěší dopravy

Akční plán

Akční plán

Akční plán - zásobník projektů 11.9.2018

Akční plán - zásobník projektů 11.9.2018E

CB Akční plán - tabulky vize 1

CB Akční plán - tabulky vize 2

CB Akční plán - tabulky vize 3

CB Akční plán - tabulky vize 4

CB Akční plán - tabulky vize 5

Příloha 01.3 Zásobník projektů - 2025

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 21. 2. 2022.