Symboly města

K symbolům města České Budějovice a jejich užívání přijalo zastupitelstvo usnesením 238/2005 ze dne 10. listopadu 2005 obecně závaznou vyhlášku.

Městský znak

Heraldický symbol městské suverenity používalo město již od svého založení. Prošel během svého vývoje mnoha úpravami, aby se od roku 1965 vrátil ke své původní podobě, vyobrazené na nejstarší městské pečeti používané již ve 20. letech 14. století.

Na gotickém trojhranném štítě červené barvy stojí v dolní polovině stříbrná, kvádrovaná hradební zeď bez cimbuří, nad níž v horní polovině vynikají tři okrouhlé, stříbrné věže bez oken, se zlatými kuželovými střechami s makovicemi. Střední věž je vyšší a širší, postranní jsou užší a nižší. Na střední věži až přes hradební věž visí červený gotický trojhranný štít se stříbrným dvouocasým lvem se zlatou korunou.

Souhlas s užitím znaku uděluje Rada města České Budějovice. Žádost radě města se předkládá prostřednictvím oddělení správy radnice.

Městská vlajka

List se dvěma vodorovnými pruhy, horní zlatý, dolní červený. Poměr šířky k délce je 2:3.

Historickou podobu budějovické městské vlajky přesně neznáme. V 18. století se při slavnostech nosily praporce a snad korouhve s namalovaným městským znakem. Nynější podoba vlajky se užívala až ve 30. letech 20. století. 

Městská pečeť

Městská pečeť byla v Českých Budějovicích používána od počátku 14. století ve dvou provedeních - velká o průměru 67 mm a malá s průměrem 40 mm.

Pečeť města je kulatá, lemovaná opisem SIGILLVM CIVIVM DE BUDIWOYZ. Ve vnitřním pečetním poli je kvádrovaná zeď bez cimbuří s třemi okrouhlými věžemi ukončenými kuželovitými střechami s makovicemi. Prostřední z věží je širší a na ní je připevněn štít s českým lvem.

Originály jednotlivých pečetí jsou uloženy ve Státním okresním archivu České Budějovice.

Městské logo

Logo Českých Budějovic vzniklo v roce 2000 a je používáno na prezentačních materiálech města. Potřeba vytvoření loga vyplynula ze současných moderních trendů tvorby propagace a image.

Iniciály C. B. jsou srozumitelnou zkratkou vyjadřující příslušnost k městu České Budějovice. Prvek čtverce poukazuje na nejvýraznější a nejzapamatovatelnější architektonickou charakteristiku města: čtvercové náměstí. Barvy loga navazují na historický a heraldický standard.

Ke stažení:

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 21. 2. 2022.