Třebotovice a Kaliště mají v městských rozvojových plánech své místo

Bývalé obce Kaliště a Třebotovice jsou již několik desetiletí částmi města České Budějovice. Proto je k požadavkům jejich obyvatel přistupováno naprosto stejně jako k těm z jiných částí města. Navíc zde byl nově zřízen Výbor městského zastupitelstva pro záležitosti Třebotovic a Kaliště. Ten se na svých pravidelných schůzkách zabývá právě podněty místních obyvatel, které následně přenáší na zasedání zastupitelstva či přímo na odbory magistrátu. Pravidelně se účastní těchto zasedání rovněž příslušní zaměstnanci českobudějovické radnice.

Situace v oblasti městských investic do rozvoje této lokality byla v údobí od roku 1989 do 2014 velmi nízká, prakticky nulová. Změny k lepšímu nastaly až v posledních dvou volebních obdobích. „Byly provedeny například opravy komunikací, zavedl se systém třídění odpadu od jednotlivých domů, došlo k opravám kapliček i hřbitovní zdi. Dále byly městské prostředky vynaloženy na frézování a údržbu stok, vybudování dětského a tréninkového hřiště pro dobrovolné hasiče či instalaci radarů. Pořídila se rovněž vánoční výzdoba stromu na návsi v Kalištích a došlo i k viditelnému zlepšení systému údržby zeleně. To vše v řádu několika milionů korun,“ uvedl některé z provedených projektů náměstek primátora Ivo Moravec.

Mezi lety 2014 – 2022 bylo investováno mimo výše uvedeného dalších 33,1 milionu korun, zejména v početnějších Třebotovicích. „Město zde v I. etapě rekonstruovalo kanalizaci a čistírnu odpadních vod, a to včetně jejího technického zařízení. Bylo rovněž obnoveno veřejné osvětlení a dokončeno budování vodohospodářských sítí,“ přiblížil realizované činnosti náměstek primátora Petr Holický.

Ten dále uvedl, že stejný postup jako v Třebotovicích bude město aplikovat i v sousedním Kališti. Tam se však v minulosti příprava projektu zpozdila díky nevyjasněným soukromým majetkovým vztahům, které také zabránily dřívější realizaci přívodního vodovodního řadu z Třebotovic do Kaliště. „Náš investiční odbor již zajišťuje projektovou dokumentaci pro II. etapu, která řeší v Kališti vodovod a čistírnu odpadních vod. Ta musí být funkční nejpozději se zprovozněním nové kanalizace. Na tuto stavbu už bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci už v loňském roce. Odbor ochrany životního prostředí vydal koncem letošního srpna veřejnou vyhlášku o vydání povolení na uvedenou stavbu. Předpokládám tedy, že pokud nebudou připomínky, tak bychom v průběhu října měli mít vodoprávní povolení a do konce roku 2022 dokumentaci pro provádění stavby, podle které bude možné soutěžit zhotovitele stavby,“ uvedl k harmonogramu náměstek. Finanční rozsah celého díla připravovaného v Kališti přesahuje 80 milionů korun, přičemž téměř 19 milionů korun z toho připadá na čistírnu odpadních vod.

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 13. 9. 2022.