Rozmístění nádob na tříděný odpad

Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad…) odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby.

Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo, …). Základem označení je barva kontejneru, která je funkční jak z hlediska rychlé orientace, tak z hlediska mezinárodní komunikace. Nerespektování tohoto barevného komunikačního kódu sestávajícího z deseti odstínů je chybou vedoucí ke zbytečným omylům.

Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo přírodními zdroji, třídění odpadu má proto hlavně velký ekologický význam.

Zdroj Wikipedie

Rozmístění nádob na tříděný odpad též v mapovém podkladu města. 

Adresa Papír Plast Sklo Perioda odvozu
Ant. Barcala 9 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Antala Staška 18 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Boh. Kafky 2 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Lipenská 33 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Bezdrevská 1 - školní jídelna NE NE 1 ks sklo 4 týdny
Bezdrevská 8 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Bezdrevská 17 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Bezdrevská 35 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Boršovská 5 - vnitroblok 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Branišovská 52 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Brožíkova 6 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Budivojova 21 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Čéčova 53 - školní jídelna Čéčova ul. NE NE 1 ks sklo 4 týdny
Čéčova 33 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Čéčova 56 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
České Vrbné 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Čsl. legií 22 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Čsl. legií - novostavby 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Dlouhá 33 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Dlouhá 18 - u MŠ 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Dobrovodská silnice 79 - Albert 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Dobrovodská silnice 68 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Husova ul. - Domov důchodců u Hvízdala 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Husova ul. - Domov mládeže u Hvízdala 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Dr. Bureše 3 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Dubenská 9 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
E. Beneše 64 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Fr. Škroupa 7 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Elišky Krásnohorské 2 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
E. Pittera 3 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Fr. Ondříčka 20 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Fr. Ondříčka 34 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Fr. Ondříčka 6 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Gen. Svobody 33 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Gen. Svobody 51 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Grünwaldova 1 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Haklovy Dvory - náves 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Husova 12 - v Resslově ul. 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
J. Bendy 10 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
J. Bendy 13 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
J. Bendy 24 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
J. Bendy 2 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
J. Buděšínského 9 NE NE 1 ks sklo 4 týdny
J. Dietricha 46 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Emy Destinové 27 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
J. Plachty 20 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Jana Štursy 44 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
J. Š. Baara 50 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Janáčkova 13 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Janáčkova 39 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Jánošíkova 3 - vnitroblok 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Jizerská 3 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Jižní 41 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
K. Chocholy 20 1 ks NE 1 ks papír 2 týdny, sklo 4 týdny
K. Chocholy 6 1 ks NE 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
K. Šafáře 65 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
K. Štěcha 4 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Kaliště - náves 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Komenského 41 - vnitroblok 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Kostelní 36 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Krčínova 26 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Krčínova 8 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Krumlovská 112 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Kubatova 16 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
L. M. Pařízka 15 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Lidická 125 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Slunečná 9 1 ks 1 ks NE papír 2 týdny, plasty 1 týden
Lidická 196 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Lidická 238 - Nám. bratří Čapků 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Lidická 59 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Lipenská 49 / Jeremiášova - vnitroblok 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
M. Horákové 8 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
M. Chlajna 1 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
M. Chlajna 13 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Máchova 20 - roh s Lidickou ul. 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Mánesova 30 - vnitroblok z Komenského ul. 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
N. Frýda 23 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Na Nábřeží 8 - Modrý most 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Neplachova 2 - roh s ul. Puklicova 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Neplachova 30 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Nerudova 30 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Nerudova 9 - ZŠ 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Nerudova 6 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Netolická 1 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Netolická 3 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Nová 5 - ZŠ 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Novohradská 99A - roh s ul. Ke Studánce 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Novohradská 115 - ZŠ Nové Hodějovice 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Římovská 2 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Rudolfovská tř. 143 - ZŠ Nové Vráto 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Novohradská - Nám. Švabinského 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Otavská 10 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Pabláskova 22 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Písecká 13 - v Labské ul. 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Písecká 4 - v Otavské ul. 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Plavská 5 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Plzeňská 20 (hokejka) 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Plzeňská 53 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Plzeňská 66 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Polní 4 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Prachatická 2 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Prachatická 5 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Pražská 19 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Pražská 49 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Přemyslova 23 - parčík 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Puklicova 30 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Revoluční 1 - MŠ 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Roudenská 1 - vnitroblok 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Rudolfovská 77 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Sokolovská 13 - konečná MHD 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Sokolská 55 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Stará cesta / Třešňová ul. 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Staroměstská 23 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Strádova 23 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Školní 6 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Třebízského 43 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Třebotovice 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
U Čertíka 1 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
U Malše 6 - Experiment 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
U Trojice 24 NE NE 1 ks sklo 4 týdny
V. Talicha 23 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
V. Volfa 1 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
V. Volfa 10 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Větrná 32 - u MŠ 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Větrná 40 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Větrná 58 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Větrná 8 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Vodňanská 14 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Zátkovo nábř. 5 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Zavadilka 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Zeyerova 34 - u MŠ 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Železničářská 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
Žerotínova - Husova kol. 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 4 týdny
U stromovky 2 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plasty 1 týden, sklo 1 měsíc
Branišovská 23 1 ks 1 ks 1 ks papír 2 týdny, plast 1 týden, sklo 4 týdny
Lannova 41 1 ks 1 ks 1 ks plasty 1 týden, papír 2 týdny, sklo 4 týdny
Žižkova - kasárna 1 ks 1 ks 1 ks plasty 1 týden, papír 2 týdny, sklo 4 týdny
K Rybníku 25 1 ks 1 ks 1 ks plasty 1 týden, papír 2 týdny, sklo 4 týdny
Ant. Slavíčka 53 1 ks 1 ks 1 ks plasty 1 týden, papír 2 týdny, sklo 4 týdny
Buzulucká 1 1 ks 1 ks 1 ks plasty 1 týden, papír 2 týdny, sklo 4 týdny
U Výstaviště 15 1 ks 1 ks 1 ks plasty 1 týden, papír 2 týdny, sklo 4 týdny
Kanovnická 22 1 ks 1 ks 1 ks plasty 1 týden, papír 2 týdny, sklo 4 týdny
Hroznová 19 1 ks 1 ks 1 ks plasty 1 týden, papír 2 týdny, sklo 4 týdny
Jirsíkova 2 1 ks 1 ks 1 ks plasty 1 týden, papír 2 týdny, sklo 4 týdny
Riegrova 1 1 ks 1 ks 1 ks plasty 1 týden, papír 2 týdny, sklo 4 týdny
Pražská tř. 1 1 ks 1 ks 1 ks plasty 1 týden, papír 2 týdny, sklo 4 týdny
Otakarova 48 1 ks 1 ks 1 ks plasty 1 týden, papír 2 týdny, sklo 4 týdny
J. Š. Baara 1 ks 1 ks 1 ks plasty 1 týden, papír 2 týdny, sklo 4 týdny