Ulici U Malše čekají stavební úpravy za miliony korun

Rada města schválila vypsání podlimitní zakázky na stavební úpravy ulice U Malše ve zjednodušeném řízení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 13,5 milionu korun bez DPH. „Na zhotovitele čeká kompletní rekonstrukce silnic, chodníků a jiných zpevněných ploch, krajinné úpravy, pokládka kabelů, stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí včetně přípojek, veřejné osvětlení a přeložka sdělovacích kabelů,“ říká náměstek primátora Petr Holický s tím, že pokud půjde vše podle harmonogramu, může být smlouva se zhotovitelem podepsaná už v červnu 2021 a práce ukončeny ještě v letošním roce.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 30. 3. 2021.