Upozornění na výskyt ptačí chřipky

Podle sdělení Krajské veterinární správy aktuálně došlo k potvrzení nového ohniska ptačí chřipky. Prokázáno bylo v malochovu v k.ú. Pištín. Žádná opatření ale nebudou přijata a ani se nebude vyhlašovat ochranné pásmo. Chovatelům se doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti, zejména aby chránili chované ptáky před kontaktem s těmi volně žijícími. V následujících 30 dnech se doporučuje vypouštět chované ptáky pouze do ohraničených venkovních prostor a zabránit přístupu na volné vodní plochy, na kterých by se mohli vyskytovat vodní volně žijící ptáci.

Pokud dojde ke zvýšenému úhynu chovaných ptáků, nebo lidé zaznamenají větší úhyn u těch volně žijících, měli by neprodleně informovat Krajskou veterinární správu.

Ilustrační foto

Stránka byla upravena uživatelem Alice Burianová, 2. 4. 2024.