Urbanistická studie „České Budějovice 21 Smart Green City“

Koncepční urbanistická studie „České Budějovice 21 Smart Green City“ vznikla v Atelieru A8000 s.r.o. na zadání Teplárny České Budějovice, a.s. , která v této části města vlastní a provozuje rozsáhlé areály a rozvodnou síť parovodů a horkovodů centrálního zásobování teplem s dalším potenciálem rozvoje. Vedle ní je podstatným majetkovým vlastníkem v území město. Vzniká tu také řada privátních investičních projektů.

Urbanistickou studii  projednala na svém jednání 19. července 2021 rada města a schválila ji jako neopomenutelný podklad pro přípravu nového územního plánu. Studie je vizí, jejíž naplnění povede k transformaci této lokality na moderní městskou čtvrť 21. století s až 38 tisíci nových obyvatel.

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 21. 2. 2022.