Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpis Vyvěšeno Kategorie Instituce
Hromadný předpisný seznam 26.04.2019 - 27.05.2019 Veřejné vyhlášky Státní instituce
Nabídka darování psů organizačním složkám státu, fyzickým a právnickým osobám 25.04.2019 - 31.12.2019 Oznámení Státní instituce
Stanoevní přechodné úpravy provozu 14319 Lipí 25.04.2019 - 10.05.2019 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání / veřejné osvětlení ul. Mánesova / 25.04.2019 - 13.05.2019 Oznámení Stavební úřad
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 25.04.2019 - 23.05.2019 Oznámení Státní instituce
Rozhodnutí - změna územního rozhodnutí / bytový dům, Lidická tř. / 25.04.2019 - 13.05.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
Doručení písemnosti usnesením - Kavan Karel 25.04.2019 - 11.05.2019 Veřejná vyhláška Matriční úřad
Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí 24.04.2019 - 03.05.2019 Volby Odbor správní
Prodloužení platnosti stavebního povolení - Kanalizace a ČOV Češnovice 24.04.2019 - 11.05.2019 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 24.04.2019 - 21.05.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 24.04.2019 - 13.05.2019 Oznámení Státní instituce
Záměr výpůjčky částí pozemků v k.ú. České Budějovice 2, 3, 5, 6, 7. 24.04.2019 - 10.05.2019 Pronájmy Odbor majetkový
Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování v ulici V. Volfa, České Budějovice 24.04.2019 - 10.05.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování v ulici K. Chocholy, České Budějovice 24.04.2019 - 10.05.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 6154/2019-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, ulice Novohradská, České Budějovice 24.04.2019 - 10.05.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2061/615 v k.ú. České Budějovice 2. 24.04.2019 - 09.05.2019 Prodej Odbor majetkový
Záměr směny částí nemovitostí v k.ú. České Budějovice 3. 24.04.2019 - 09.05.2019 Prodej Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 210/1 (zahrada) v k.ú. České Budějovice 5. 24.04.2019 - 10.05.2019 Pronájmy Odbor majetkový
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání / veřejné osvětlení Mokré / 24.04.2019 - 10.05.2019 Oznámení Stavební úřad
Oznámení o uložení daňové písemnosti 23.04.2019 - 04.05.2019 Oznámení Finanční odbor
Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 23.04.2019 - 27.04.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 23.04.2019 - 14.05.2019 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ulice Branišovská, Spojovací, Loucká, České Budějovice, kabel VN 23.04.2019 - 09.05.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Výzva - vyjádření k podanému odvolání / lodžie bytový dům, ul. Čéčova 15,17 / 23.04.2019 - 09.05.2019 Oznámení Stavební úřad
Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání / odstranění - oplocení a opěrná zeď, ul. Jižní, Pražská tř. / 23.04.2019 - 09.05.2019 Oznámení Stavební úřad
Oznámení - zahájení územního řízení / ZTV Švamberk / 23.04.2019 - 09.05.2019 Oznámení Stavební úřad
Stanovení přechodné provozu v ul. Rudolfovská 18.04.2019 - 04.05.2019 Veřejné vyhlášky Odbor dopravy a silničního hospodářství
VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ - ZTV Roudné "Za Dvořáků" 18.04.2019 - 06.05.2019 Oznámení Stavební úřad
Doplnění místní úpravy, pasportu obce K. Újezd- Bukovec 18.04.2019 - 03.05.2019 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy dolní Stropnice/ doplnění DIO most Římov 18.04.2019 - 03.05.2019 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy Hluboká- Purkarec MK 18.04.2019 - 03.05.2019 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Návrh opatření obecné povahy - letiště České Budějovice 18.04.2019 - 04.05.2019 Veřejná vyhláška Státní instituce
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI - Mgr. Leona Lišková 18.04.2019 - 06.05.2019 Oznámení Stavební úřad
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb 18.04.2019 - 04.06.2019 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb 18.04.2019 - 04.06.2019 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ulice Na Mlýnské stoce, České Budějovice, rekonstrukce fasády 17.04.2019 - 03.05.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17.04.2019 - 14.05.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17.04.2019 - 08.05.2019 Oznámení Státní instituce
Výzva k odstranění nepovoleného reklamního zařízení 17.04.2019 - 03.05.2019 Veřejné vyhlášky Státní instituce
6140/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Komenského, České Budějovice - manipulační zábor (rekonstrukce výtahů) 17.04.2019 - 03.05.2019 Veřejné vyhlášky Odbor dopravy a silničního hospodářství
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - přístavba bytového domu, ul. Klaricova 894/13, Č. Budějovice 3 17.04.2019 - 03.05.2019 Oznámení Stavební úřad
Zveřejnění k.ú. České Budějovice 2 17.04.2019 - 02.05.2019 Oznámení Správa veřejných statků
„Projekt revitalizace tůní v EVL a PP „Tůně u Špačků“ – 2. etapa“ 17.04.2019 - 03.05.2019 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
ODSH 6072/2019-Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Čsl. legií, Ledenická, České Budějovice 17.04.2019 - 03.05.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr směny části pozemku p.č. 1635/61 za p.č. 1648/1 v k.ú. České Budějovice 2 16.04.2019 - 02.05.2019 Prodej Odbor majetkový
stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Krajinská - 5644 - 2019 16.04.2019 - 01.05.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
stanovení přechodné úpravy provozu - Sokolský ostrov - 5446 - 2019 16.04.2019 - 01.05.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr prodeje částí pozemku p.č. 222/6 v k.ú. České Budějovice 7. 16.04.2019 - 02.05.2019 Prodej Odbor majetkový
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2196/82 v k.ú. České Budějovice 2 16.04.2019 - 02.05.2019 Prodej Odbor majetkový
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.04.2019 - 08.05.2019 Oznámení Státní instituce

Stránky