Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpis Vyvěšenoseřadit vzestupně Kategorie Instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 26.11.2020 - 15.12.2020 Oznámení Státní instituce
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - bar se zázemím v objektu Fr. Ondříčka 46 (KD Vltava), České Budějovice 26.11.2020 - 10.12.2020 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Opatření obecné povahy - ulice K. Štěcha, České Budějovice, vyhrazené parkování 26.11.2020 - 12.12.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - ulice M. Chlajna, České Budějovice, vyhrazené parkování 26.11.2020 - 12.12.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - ulice Labská, České Budějovice, vyhrazené parkování 26.11.2020 - 12.12.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Posuzování vlivů na životní prostředí 25.11.2020 - 11.12.2020 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Vrchlického nábr., údržba břehových porostů 25.11.2020 - 11.12.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - přístavba a stavební úpravy OC České Vrbné 25.11.2020 - 04.12.2020 Oznámení Stavební úřad
Oznámení o uložení daňové písemnosti 25.11.2020 - 07.12.2020 Oznámení Finanční odbor
oznámení zahájení řízení prodložení platnosti SP "D3 0310/II Hodějovice - Třebonín" 25.11.2020 - 10.12.2020 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Oznámení zahájení prodloužení platnosti SP "D3 0310/II Hodějovice - Třebonín" 25.11.2020 - 10.12.2020 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Veřejná vyhláška - společné územní a stavební povolení - Ledenice 25.11.2020 - 09.12.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
pozvánka na jednání finančního výboru zastupitelstva města 24.11.2020 - 03.12.2020 Oznámení
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 387/1 v k.ú. České Budějovice 7 24.11.2020 - 10.12.2020 Pronájmy Odbor majetkový
Záměr pronájmu částí pozemků p.č. 178/1 a 178/11 v k.ú. České Budějovice 6 24.11.2020 - 10.12.2020 Pronájmy Odbor majetkový
Návrh rozpočtu 2021 oznámení o zveřejnění 24.11.2020 - 10.12.2020 Oznámení Finanční odbor
ODSH/11303/2020-4 - D3 0309/II – odpočívka Chotýčany“ v kat. území Chotýčany, stavební objekty SO 151 – Přeložka polní cesty - Lhotice, SO 152 – Přeložka polní cesty - Chotýčany, SO 220 – Most na polní cestě přes D3 v km 124,020 - stavební povolení 24.11.2020 - 10.12.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení návrhu stanovení trvalého dopravního značení místní komunikace Vrábče- Zastávka, Pod Tratí 24.11.2020 - 09.12.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu v ulici Riegrova, rekonstrukce objektu, České Budějovice 24.11.2020 - 10.12.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 24.11.2020 - 04.12.2020 Oznámení Státní instituce
Veřejná vyhláška - rozhodnutí 24.11.2020 - 11.12.2020 Veřejné vyhlášky Státní instituce
Usnesení vládyČeské republiky 24.11.2020 - 31.12.2020 Oznámení Státní instituce
Územní rozhodnutí / STL plynovody a přípojky (rekonstrukce NTL plynovodu) Rudolfovská tř., / 24.11.2020 - 10.12.2020 Rozhodnutí Stavební úřad
Záměr pronájmu 3 částí pozemků v k.ú. České Budějovice 2 a 6 24.11.2020 - 11.12.2020 Pronájmy Odbor majetkový
Stavební povolení "D3 0309/II - odpočívka Chotýčany" 24.11.2020 - 08.12.2020 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
veřejná vyhláška opatření obecné povahy 23.11.2020 - 07.12.2020 Oznámení Státní instituce
Stanovení řpechodné úpravy provozu - ulice Hosínská v Českých Budějovicích (plynovodní přípojka) 23.11.2020 - 09.12.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rada města České Budějovice vyhlašuje výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 79, 1+0, výměra 17,80 m2 v domě Pražská tř. 19, 370 04 České Budějovice 23.11.2020 - 15.12.2020 Pronájmy
Rada města České Budějovice vyhlašuje výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 28, 1+0, výměra 19,21 m2 v domě Okružní 621/1a, 370 01 České Budějovice 23.11.2020 - 15.12.2020 Pronájmy
Rada města České Budějovice vyhlašuje výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21, 2+1, výměra 62,70 m2 v domě Okružní 621/1a, 370 01 České Budějovice 23.11.2020 - 15.12.2020 Pronájmy
Rada města České Budějovice vyhlašuje výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, 1+0, výměra 22,50 m2 v domě Lannova tř. 55, 370 01 České Budějovice 23.11.2020 - 15.12.2020 Pronájmy
Rada města České Budějovice vyhlašuje výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 93, 1+0, Dlouhá 16, 370 11 České Budějovice, výměra 19,75 m2 23.11.2020 - 15.12.2020 Pronájmy
Oznámení o návrhu a vyhlášení přírodní památky Vrbenská tůň. 23.11.2020 - 07.12.2020 Oznámení Státní instituce
Záměr směny částí pozemků v k.ú. Třebotovice 23.11.2020 - 09.12.2020 Odbor majetkový
Návrh rozpočtu města České Budějovice na rok 2021 23.11.2020 - 10.12.2020 Oznámení Finanční odbor
Oznámení o uložení daňové písemnosti 20.11.2020 - 30.11.2020 Oznámení Finanční odbor
Oznámení o uložení daňové písemnosti 20.11.2020 - 30.11.2020 Oznámení Finanční odbor
stanovení přechodné úpravy provzu v ulici Radniční v ČB - OOP - 17211 - 2020 20.11.2020 - 06.12.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - Mazelov 20.11.2020 - 08.12.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Adamov 20.11.2020 - 08.12.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Doručení písemnosti usnesením - Lexa Vlastimil 20.11.2020 - 08.12.2020 Veřejná vyhláška Matriční úřad
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Prokišova, vyhrazené parkoviště 20.11.2020 - 07.12.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Návrh na zrušení části opatření obecné povahy 19.11.2020 - 21.12.2020 Oznámení Státní instituce
USNESENÍ - PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ O NAŘÍZENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY - STL plynovod D 90 a D 63, Srubec 19.11.2020 - 07.12.2020 Rozhodnutí Stavební úřad
Stanovení přechodné úpravy provozu III/15529 - Roudné - dočasný výjezd ze stavby 19.11.2020 - 04.12.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu III/15529 - Roudné - Plav, překopy vozovky po polovinách (D3) 19.11.2020 - 04.12.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu OMV Litvínovice 19.11.2020 - 04.12.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH/17340/2020 - přechodné dopravní značení v ul. Zeyerova, M. Vydrové, Budovcova v Českých Budějovicích - stanovení 19.11.2020 - 05.12.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o ukončení činnosti MUDr. Ladislav Dolanský. 18.11.2020 - 31.12.2020 Oznámení
Usnesení vlády České republiky 18.11.2020 - 31.12.2020 Oznámení Státní instituce

Stránky