Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpis Vyvěšenoseřadit vzestupně Kategorie Instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice K. Světlé v Českých Budějovicích (realizace přípojek VO) 07.07.2020 - 23.07.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Uložení zdravotnické dokumentace 03.07.2020 - 05.01.2021 Oznámení Státní instituce
Uložení zdravotnické dokumentace 03.07.2020 - 05.01.2021 Oznámení Státní instituce
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1853/8 v k.ú. České Budějovice 2 - pozemek u veřejných WC v lesoparku Stromovka 03.07.2020 - 20.07.2020 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Česká 199/12, vchod z Panské 5, České Budějovice 03.07.2020 - 20.07.2020 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Stanovení přechodné úpravy provozu - Piaristické nám., ul. Česká, Rekonstrukce Dominikánského klášteru 03.07.2020 - 19.07.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Pražská tř. (odstranění zastřešení chodníku) ČB 03.07.2020 - 18.07.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Doručení písemnosti usnesením - Kůtková Kateřina, Urbánek Tomáš 03.07.2020 - 21.07.2020 Veřejná vyhláška Matriční úřad
Veřejná vyhláška - oznámení o pokračování řízení - k.ú. Jivno 03.07.2020 - 18.07.2020 Veřejné vyhlášky Odbor dopravy a silničního hospodářství
9726/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Slunečná v Českých Budějovicích - překop - přípojka VO 03.07.2020 - 19.07.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 03.07.2020 - 21.07.2020 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 03.07.2020 - 28.07.2020 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - Hlinsko (Rudolfov) 03.07.2020 - 21.07.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Nařízení č. 5/2020 02.07.2020 - 18.07.2020 Oznámení Odbor kanceláře primátora
Opatření obecné úpravy - ulice Nová, České Budějovice, rekonstrukce střechy 02.07.2020 - 18.07.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o návrhu místní úpravy - "Lišov ulice Větrná, U Horního" 02.07.2020 - 17.07.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr směny částí pozemků v k.ú. České Budějovice 4, v rámci realizace dopravní stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1." 02.07.2020 - 21.07.2020 Odbor majetkový
stanovení přechodné úpravy provozu - "náplavka" u Dlouhého mostu ČB - 9663-2020 02.07.2020 - 17.07.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Dukelská, Optimalizace parovodu 02.07.2020 - 18.07.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr umístění stavby 4 sloupů závěsných lodžií nad částmi pozemku p.č. 2196/59 v k.ú. České Budějovice 2 02.07.2020 - 18.07.2020 Odbor majetkový
Opatření obecné úpravy - ulice Litvínovická, U Vodárny, České Budějovice, přeložka vodovodního potrubí 02.07.2020 - 18.07.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu silnice Nové Homole 14326 01.07.2020 - 16.07.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozpočtová opatření 01.07.2020 - 01.01.2021 Oznámení Finanční odbor
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1607/1 v k.ú. České Budějovice 2 01.07.2020 - 17.07.2020 Pronájmy Odbor majetkový
Záměr pronájmu nebytového prostoru - podchod v ul. Nádražní, České Budějovice 01.07.2020 - 27.07.2020 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - 01.07.2020 - 16.07.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu 01.07.2020 - 17.07.2020 Veřejná vyhláška Státní instituce
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání / ZTV BD Branišovská / 30.06.2020 - 16.07.2020 Oznámení Stavební úřad
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 30.06.2020 - 24.07.2020 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 30.06.2020 - 24.07.2020 Oznámení Státní instituce
Stanovení místní úpravy - "silnice III/12238 a místní komunikace v obci Sedlec" 30.06.2020 - 15.07.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné úpravy - ulice Větrná, České Budějovice, vyhrazené parkování 30.06.2020 - 16.07.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
8204/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - J. Hůlky, Lidická, Na Děkanských polích v Českých Budějovicích - doplnění DIO (uzavírka silnice III/15529 Plavská) 30.06.2020 - 16.07.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné úpravy - ulice Větrná, České Budějovice, vyhrazené parkování 30.06.2020 - 16.07.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné úpravy - ulice V. Talicha, České Budějovice, vyhrazené parkování 30.06.2020 - 16.07.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dotace - oblast památkové péče 2020 30.06.2020 - 01.08.2020 Grantová témata Odbor památkové péče
Jivno – odkanalizování odpadních vod z místní části Vyhlídky 30.06.2020 - 16.07.2020 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - PPO STOKA JIH 29.06.2020 - 15.07.2020 Oznámení Stavební úřad
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - připojení kamerového systému Modrý most, Č. Budějovice 29.06.2020 - 15.07.2020 Rozhodnutí Stavební úřad
Záměr pronájmu sloužícího podnikání v objektu nám. Př. Otakara II 78/20, České Budějovice 29.06.2020 - 13.07.2020 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Oznámení o uložení daňové písemnosti 29.06.2020 - 10.07.2020 Oznámení Finanční odbor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.06.2020 - 17.07.2020 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.06.2020 - 20.07.2020 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.06.2020 - 22.07.2020 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.06.2020 - 17.07.2020 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - Hlinsko (Rudolfov) 29.06.2020 - 15.07.2020 Veřejné vyhlášky Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Třebotovice 29.06.2020 - 29.07.2020 Oznámení Státní instituce
oznámení o zahájení stavebního řízení - technologický park Na Světlících - I. etapa, k.ú. České Budějovice 4 29.06.2020 - 15.07.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Lipenská., kanalizační a vodovodní přípojka, České Budějovice 29.06.2020 - 15.07.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy - III/12238 a místní komunikace v k.ú. Sedlec 26.06.2020 - 11.07.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stránky