Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpis Vyvěšeno Kategorie Instituce
Oznámení o uložení daňové písemnosti 22.08.2019 - 03.09.2019 Oznámení Finanční odbor
Zveřejnění - zateplení Kaskádové domy Máj 22.08.2019 - 09.09.2019 Oznámení Správa veřejných statků
Stanovení přechodné úpravy provozu - U Výstaviště, Čajkovského, České Budějovice - regulace provozu výstava Země Živitelka 2019 22.08.2019 - 07.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení místní úpravy provozu - veřejně přístupná účelová komunikace podél Senior domu, Husova tř., České Budějovice - zjednosměrnění 22.08.2019 - 07.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy - "III/15512 ve městě Lišov" 22.08.2019 - 06.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - "III/14324, III/14319, III/14319a - výstavba kanalizace Jankov" 22.08.2019 - 06.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o návrhu místní úpravy - "ul.Dvořákova" 22.08.2019 - 06.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Mánesova, Novohradská, Průmyslová, České Budějovice 22.08.2019 - 07.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení místní úpravy provozu - parkovací zóny 2 v Českých Budějovicích (oblast Husova tř. - Pražská tř. - Strakonická - řeka Vltava) 21.08.2019 - 06.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. C/27/2019 21.08.2019 - 17.09.2019 Oznámení Státní instituce
Záměr změny v nájemní smlouvě č. 3152600001 uzavřené mezi statutárním městem České Budějovice a spol. UNIPETROL RPA, s.r.o. 21.08.2019 - 06.09.2019 Pronájmy Odbor majetkový
Záměr bezúplatného převodu části pozemků v k.ú. České Budějovice 2 - Na Dlouhé louce 21.08.2019 - 06.09.2019 Odbor majetkový
Záměr prodeje části pozemku p.č. 368/4 v k.ú. České Budějovice 6. 21.08.2019 - 06.09.2019 Prodej Odbor majetkový
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 21.08.2019 - 11.09.2019 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - ČB Dobrovodská, COLAS 21.08.2019 - 05.09.2019 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 13951/2019 Oprava lávky v ul. Javorová, Č. Budějovice-přechodné dopravní značení-stanovení 21.08.2019 - 06.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr prodeje pozemku p.č. 1201/41 v k.ú. České Budějovice 4. 21.08.2019 - 07.09.2019 Prodej Odbor majetkový
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Nádražní, České Budějovice 21.08.2019 - 06.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. U Černé věže, České Budějovice 21.08.2019 - 06.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Vyhlášení konkursních řízení na místa ředitelů/ředitelek 20.08.2019 - 10.09.2019 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Doručení písemnosti usnesením - Ševčíková Michaela 20.08.2019 - 05.09.2019 Veřejná vyhláška Matriční úřad
stanovení přechodné úpravy provozu - MĚSTO LIDEM, LIDÉ MĚSTU 2019, - OOP - 13768 - 2019 20.08.2019 - 05.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
stanovení přechodné úpravy provozu III/15529 Roudné, AKORD 20.08.2019 - 05.09.2019 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.08.2019 - 14.09.2019 Oznámení Státní instituce
Změny č. 1 ÚP Pištín a úplného znění po změně č. 1 ÚP Pištín 19.08.2019 - 03.09.2019 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Oznámení o zahájení stavebního řízení - k.ú. Strážkovice 16.08.2019 - 31.08.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
veřejná vyhláška - výzva - k.ú. Jivno 16.08.2019 - 31.08.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Seznámení účastníků řízení s úkony odvolacího orgánu: bytový dům (2 lékařské ordinace a 3 byty) 16.08.2019 - 02.09.2019 Veřejná vyhláška Státní instituce
Chvalešovice-Číčenice, FTT Investments – přívodní vodovod 16.08.2019 - 24.08.2019 Veřejná vyhláška Odbor ochrany životního prostředí
Vyměření místního poplatku 16.08.2019 - 17.09.2019 Veřejné vyhlášky Státní instituce
stanovení přechodné úpravy provozu Vrábče -Zastávka, kabel NN 16.08.2019 - 01.09.2019 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.08.2019 - 06.09.2019 Oznámení Státní instituce
Rozhodnutí - stavební povolení / víceúčelový dům, nám. Švabinského / 16.08.2019 - 02.09.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
Oznámení o uložení daňové písemnosti 16.08.2019 - 27.08.2019 Oznámení Finanční odbor
Stanovení přechodné úpravy - III/14331 Třebín 16.08.2019 - 02.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
13632/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Silnice III/00354 Lidická tř. a nám. Bratří Čapků v Českých Budějovicích - rekonstrukce fáze 12 a 13 16.08.2019 - 01.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - parkoviště u Všesportovní haly, zábor parkovacích stání pro účastníky prezentační akce, České Budějovice 16.08.2019 - 01.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Na Sádkách, provedení kanalizační přípojky, České Budějovice 16.08.2019 - 01.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
13588/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - vnitroblok Mánesova/Lidická tř. u AC Piano v Českých Budějovicích - pokládka kabelu CETIN 16.08.2019 - 01.09.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Vráto 16.08.2019 - 31.08.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
stanovení přechodné úpravy provozu - Mánesova (7.etapa) ČB 15.08.2019 - 30.08.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení daňové písemnosti 15.08.2019 - 26.08.2019 Oznámení Finanční odbor
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2662/5 v k.ú. Kaliště u Českých Budějovic 15.08.2019 - 03.09.2019 Prodej Odbor majetkový
Oznámení o uložení daňové písemnosti 15.08.2019 - 26.08.2019 Oznámení Finanční odbor
ODSH 13596/2019-Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. V. Rady, České Budějovice 15.08.2019 - 31.08.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání, Široká 430/7, České Budějovice 14.08.2019 - 31.12.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání, nám.Př.Otakara II č. 21, České Budějovice 14.08.2019 - 31.12.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání, Neklanova 715/2, České Budějovice - vybavené kadeřnictví 14.08.2019 - 31.12.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Zámer pronájmu prostoru sloužícího podnikání Jirsíkova 243/2, České Budějovice - KD Slavie 14.08.2019 - 31.12.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - k.ú. Lhotice u Českých Budějovic 14.08.2019 - 29.08.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stránky