Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpis Vyvěšenoseřadit vzestupně Kategorie Instituce
Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 01.12.2022 - 13.12.2022 Oznámení Státní instituce
Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 01.12.2022 - 14.12.2022 Oznámení Státní instituce
Oznámení zahájení společného řízení - obnova prostoru poutního místa v okolí kaple Panny Marie Lurdské 01.12.2022 - 19.12.2022 Oznámení Stavební úřad
Oznámení o uložení písemnosti pí. Šmehýľová, 01.12.2022 - 19.12.2022 Oznámení Stavební úřad
15762/2022 Stanovení místní úpravy provozu - Jirsíkova v Českých Budějovicích - vyhrazené parkovací stání pro invalidního studenta 01.12.2022 - 17.12.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 19229/2022- Tř. Čsl. legií, České Budějovice - přechodné dopravní značení - stanovení 01.12.2022 - 17.12.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dotační program na podporu cestovního ruchu v roce 2023 01.12.2022 - 01.03.2023 Oznámení Odbor kultury a cestovního ruchu
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost 01.12.2022 - 15.12.2022 Veřejná vyhláška Obecní živnostenský úřad
Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. České Budějovice 7 30.11.2022 - 17.12.2022 Odbor majetkový
Stanovení přechodné úpravy - "Oprava silnice III/1418, vyznačení objízdné trasy" 30.11.2022 - 16.12.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Krátkodobá uzavírka provozovny České pošty České Budějovice 11 30.11.2022 - 31.12.2022 Oznámení Státní instituce
Pozvánka na jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 30.11.2022 - 07.12.2022 Oznámení Magistrát města
Rozhodnutí - územní rozhodnutí - Staré Hodějovice, TS Doubravická 30.11.2022 - 16.12.2022 Rozhodnutí Stavební úřad
Rozhodnutí - stavební povolení - bytový dům V. Talicha 30.11.2022 - 16.12.2022 Rozhodnutí Stavební úřad
Oznámení o uložení písemnosti 30.11.2022 - 16.12.2022 Oznámení Odbor správní
Aukční vyhláška č. EAS/CB/218/2022 - garážová jednotka 30.11.2022 - 29.12.2022 Oznámení Státní instituce
Aukční vyhláška č. EAS/CB/192/2022 - garážová jednotka 30.11.2022 - 21.12.2022 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - Jírovcova, oprava porušené stěny budovy, České Budějovice 30.11.2022 - 16.12.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - Fráni Šrámka, rekonstrukce bytové jednotky, České Budějovice 30.11.2022 - 16.12.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr prodeje pozemku p.č. 843/1se stavbou čp. 25, p.č. 843/3 a 843/6 vše v k.ú. Litvínovice 29.11.2022 - 15.12.2022 Prodej Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2061/540 v k.ú. České Budějovice 2. 29.11.2022 - 15.12.2022 Pronájmy Odbor majetkový
15244_2022_Výstavba komunikací - polní cesta VC3_oznámení o zahájení stavebního řízení 29.11.2022 - 16.12.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
stanovení přechodné úpravy provozu - Kněžská, Hroznová, U Černé věže v ČB (rekonstrukce plynovodu a vodovodu) - 19095/2022 29.11.2022 - 15.12.2022 Veřejné vyhlášky Odbor dopravy a silničního hospodářství
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI - p. Vladislav Kartoshkin 29.11.2022 - 15.12.2022 Oznámení Stavební úřad
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - komunikace, zpevněné plochy, přístřešek MHD, paravány, schodiště, přístřešek na skříně slaboproudu, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a rozvody NN v ul. Pražská, České Budějovice 3 29.11.2022 - 15.12.2022 Oznámení Stavební úřad
Opatření obecné povahy - ul. Emy Destinové, České Budějovice, vyhrazené parkování 28.11.2022 - 14.12.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení - zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání - úpravy rodinného domu Zeyerova 602/13 28.11.2022 - 07.12.2022 Oznámení Stavební úřad
Společné povolení „Branišovice - odkanalizování obce“ 28.11.2022 - 13.12.2022 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
Vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - Statutární město Kladno 28.11.2022 - 29.12.2022 Veřejná vyhláška Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.11.2022 - 14.12.2022 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.11.2022 - 15.12.2022 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.11.2022 - 13.12.2022 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.11.2022 - 16.12.2022 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.11.2022 - 14.12.2022 Oznámení Státní instituce
stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Suchomelská ČB - 18775/2022 25.11.2022 - 11.12.2022 Veřejné vyhlášky Odbor dopravy a silničního hospodářství
18994_2022_Stanovení Třebotovice_oprava živičného povrchu 25.11.2022 - 12.12.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 25.11.2022 - 14.12.2022 Oznámení Státní instituce
19026/2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Dr. Stejskala, Zátkovo nábř. v Českých Budějovicích - zábor komunikace 25.11.2022 - 12.12.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Zveřejnění informace o počtu a sídle volebních okrsků 25.11.2022 - 28.01.2023 Volby Odbor správní
Územní plán Břehov - druhé opakované veřejné projednání 25.11.2022 - 13.01.2023 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
ODSH/13177/2022 oznámení o doručování písemnosti - Jan Šebesta 25.11.2022 - 11.12.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
18934/2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - nám. Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích - odstavení vozidel zabezpečující Českobudějovický Advent 2022 25.11.2022 - 12.12.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Změna č. 2 Územního plánu Záboří 25.11.2022 - 12.12.2022 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
18874/2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Beránkovo nábř., J. K. Chmelenského a Fügnerova v Českých Budějovicích - demontáž VN 25.11.2022 - 11.12.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Zahájení řízení „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky – 2. Etapa – Obnova stávajících rybníků“, 25.11.2022 - 09.12.2022 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Aukční vyhláška č. EAS/CB/222/2022 - prodej pozemku 24.11.2022 - 15.12.2022 Oznámení Státní instituce
ODSH/17452/2022-2 oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu - parkoviště před domem Penny market - Rudolfovská tř. 24.11.2022 - 10.12.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 24.11.2022 - 14.12.2022 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 24.11.2022 - 13.12.2022 Oznámení Státní instituce
18662/2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Alešova v Českých Budějovicích - vyhrazené parkovací stání 24.11.2022 - 10.12.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stránky