Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpis Vyvěšenoseřadit vzestupně Kategorie Instituce
Pokyn hejtmana Jihočeského kraje č. 47 ze dne 4. března 2021 05.03.2021 - 21.03.2021 Oznámení Odbor kanceláře primátora
Rozhodnutí o odvolání 05.03.2021 - 21.03.2021 Veřejná vyhláška Státní instituce
Územní rozhodnutí / optický kabel T-mobile v ulici Dr. Bureše, M. Horákové, Netolická, Větrná, Lhenická, Prachatická a N. Frýda / 05.03.2021 - 22.03.2021 Rozhodnutí Stavební úřad
Veřejná vyhláška 05.03.2021 - 20.03.2021 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení 05.03.2021 - 26.04.2021 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Kněžská 05.03.2021 - 21.03.2021 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - komunikace v Českém Vrbném v Českých Budějovicích, vodovodní a kanalizační přípojka 05.03.2021 - 21.03.2021 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy - "Vyznačení objízdné trasy z důvodu uzavírky II/122 v obci Dívčice" 05.03.2021 - 20.03.2021 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 04.03.2021 - 23.03.2021 Oznámení Státní instituce
Seznámení s podklady pro rozhodnutí "ZTV BD Branišovská" 04.03.2021 - 21.03.2021 Veřejná vyhláška Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 04.03.2021 - 24.03.2021 Oznámení Státní instituce
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Strážkovice, Ledenice 04.03.2021 - 22.03.2021 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 04.03.2021 - 24.03.2021 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 04.03.2021 - 25.03.2021 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 04.03.2021 - 25.03.2021 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 04.03.2021 - 01.04.2021 Oznámení Státní instituce
Oznámení o zahájení stavebního řízení - Chodník Dubičné - Rudolfov 04.03.2021 - 22.03.2021 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení - Chodník Hrdějovice 04.03.2021 - 22.03.2021 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Poněšice 04.03.2021 - 22.03.2021 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu nám. Přemysla Otakara II. 79/21, České Budějovice 04.03.2021 - 31.12.2021 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Neklanova 715/2, České Budějovice 04.03.2021 - 31.12.2021 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 3.3.2021 04.03.2021 - 04.03.2021
stanovení přechodné úpravy provozu č.j. ODSH/2977/2021-2 - ul. Rudolfovská tř., Vodní a U Jeslí - výstavba LIDL 04.03.2021 - 20.03.2021 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
3077/2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Matice školské, Tylova v Českých Budějovicích - rekonstrukce NTL plynovod 03.03.2021 - 19.03.2021 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozpočtová opatření 03.03.2021 - 01.01.2022 Oznámení Finanční odbor
stanovení přechodné úpravy provozu - Nerudova, Kostelní ul. ČB 03.03.2021 - 18.03.2021 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Doručení písemnosti usnesením 03.03.2021 - 19.03.2021 Oznámení Matriční úřad
Stavební povolení Kanalizace a ČOV - Ledenice, Ohrazení 03.03.2021 - 17.03.2021 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Doubravice 03.03.2021 - 18.03.2021 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH/2883/2021 - ul. E. Krásnohorské, Hlinecká, České Budějovice - přechodné dopravní značení - stanovení 03.03.2021 - 19.03.2021 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Výběrové řízení na byt č. 10 o velikosti 1+0, Lannova tř. 6, 370 01 České Budějovice 02.03.2021 - 23.03.2021 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Výběrové řízení na byt č. 1 o velikosti 1+1, Třebotovice 2463, 370 10 České Budějovice 02.03.2021 - 23.03.2021 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Výběrové řízení na byt č. 9 o velikosti 1+0, Lannova tř. 55, 370 01 České Budějovice 02.03.2021 - 23.03.2021 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Výběrové řízení na byt č. 1 o velikosti 1+3, Fr. Šrámka 12, 370 04 České Budějovice 02.03.2021 - 23.03.2021 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Výběrové řízení na byt č. 53 o velikosti 1+0, Lidická tř. 5, 370 01 České Budějovice 02.03.2021 - 23.03.2021 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Výběrové řízení na byt č. 1 o velikosti 1+3, Hroznová 21, 370 01 České Budějovice 02.03.2021 - 23.03.2021 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Výběrové řízení na byt č. 3 o velikosti 1+2, Karla IV. 14, 370 01 České Budějovice 02.03.2021 - 23.03.2021 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Výběrové řízení na byt č. 1.3 o velikosti 1+2, M. Horákové 76, 370 05 České Budějovice 02.03.2021 - 23.03.2021 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Výběrové řízení na byt č. 39 o velikosti 1+2, Pražská tř. 19, 370 04 České Budějovice 02.03.2021 - 23.03.2021 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Výběrové řízení na byt č. 5 o velikosti 1+0, Dlouhá 16, 370 11 České Budějovice 02.03.2021 - 23.03.2021 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 02.03.2021 - 31.12.2021 Oznámení Státní instituce
Zahájení řízení 1019 - Obnova řadu surové vody Římov – Plav, I.etapa 02.03.2021 - 17.03.2021 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Záměr pronájmu částí pozemků v k.ú. České Budějovice 3. 02.03.2021 - 19.03.2021 Pronájmy Odbor majetkový
Stanovení přechodné úpravy K. Újezd, OK Signistav, oprava ÚK 02.03.2021 - 17.03.2021 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH/2555/2021 - ul. Dobrovodská, České Budějovice - přechodné dopravní značení - stanovení 02.03.2021 - 18.03.2021 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Obnova řadu surové vody Římov – Plav, III.etapa 01.03.2021 - 16.03.2021 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Pokyn hejtmana Jihočeského kraje č. 46 ze dne 1. března 2021 01.03.2021 - 01.04.2021 Oznámení Státní instituce
Sbírka zákonů ČR částka 38//2021, 39/2021 a 40/2021 01.03.2021 - 01.03.2021 Oznámení Odbor kanceláře primátora
Stanovení přechodné úpravy provozu - E. Rošického v Českých Budějovicích 01.03.2021 - 17.03.2021 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 01.03.2021 - 17.03.2021 Oznámení Státní instituce

Stránky