Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpis Vyvěšenoseřadit vzestupně Kategorie Instituce
Rozpočtová opatření 24.03.2023 - 01.01.2024 Oznámení Finanční odbor
Stanovení přechodné úpravy provozu Dobrá Voda Lázeňská x U Křížku 24.03.2023 - 09.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení daňové písemnosti 24.03.2023 - 04.04.2023 Oznámení Finanční odbor
Zveřejnění záměru pachtu/pronájmu na pozemcích uvedených v příloze 24.03.2023 - 21.04.2023 Oznámení Odbor rozvoje a veřejných zakázek
Stanovení přechodné úpravy provozu ČB 2, ul. Na Sádkách, stavba propojení 24.03.2023 - 09.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozhodnutí proti odvolání " Víceúčelové hřiště, Včelná, ul. Tikalova s realizací vlastního parkoviště areálových přípojek elektra, vody a kanalizace" 24.03.2023 - 10.04.2023 Rozhodnutí Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu AKORD, kanalizace U Veselských, Staré Hodějovice -Srubec 24.03.2023 - 09.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy Kamenný Újezd, 5. května 24.03.2023 - 09.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 4672/2023- ul. Z. Fibicha, Osiková, Jasanová, F. Halase, Palmová, Kališnická v Českých Budějovicích - přechodné dopravní značení - stanovení 24.03.2023 - 09.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy - "Výstavby prov. komunikací pro stavbu I/34" 24.03.2023 - 10.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy - "Pokládka kabelu VO Tupesy" 24.03.2023 - 10.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Hluboká nad Vltavou 24.03.2023 - 10.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Zveřejnění záměru pachtu/pronájmu plochy náměstí Přemysla Otakara II. 23.03.2023 - 11.04.2023 Oznámení Odbor rozvoje a veřejných zakázek
Stanovení přechodné úpravy provozu - V. Talicha, O. Nedbala, J. Opletala, České Budějovice, realizace lodžií 23.03.2023 - 08.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - K. Šafáře, Ant. Slavíčka, J. Opletala, O. Nedbala, Sokolská, V. Talicha, České Budějovice, pokládka optické sítě 23.03.2023 - 08.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH/4487/2023-2 stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Vrbenská, příprava přípojek pro uliční vpusti 23.03.2023 - 08.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu ČB2, ul. Ant.Sovy, zhotovení přípojek 23.03.2023 - 08.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozhodnutí společné povolení - "Parkovací stání za MFD, Lišov" 23.03.2023 - 08.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy - "Modernizace silnice III/14539 průtah Dehtáře" 23.03.2023 - 08.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
I/20 - České Budějovice, severní spojka 23.03.2023 - 07.04.2023 Oznámení Státní instituce
Záměr prodeje dvou částí pozemku p.č. 403/1 v k.ú. České Budějovice 6 22.03.2023 - 13.04.2023 Prodej Odbor majetkový
Záměr změn v nájemní smlouvě č. 3152600389 22.03.2023 - 12.04.2023 Pronájmy Odbor majetkový
Záměr budoucího prodeje části pozemku p.č. 460 v k.ú. České Budějovice 5 22.03.2023 - 12.04.2023 Prodej Odbor majetkový
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. České Budějovice 5 22.03.2023 - 12.04.2023 Pronájmy Odbor majetkový
Záměr pronájmu částí pozemků v k.ú. České Budějovice 5. 22.03.2023 - 12.04.2023 Pronájmy Odbor majetkový
Jednání finančního výboru zastupitelstva města 22.03.2023 - 27.03.2023 Oznámení Magistrát města
18245/2022 Oznámení zahájení správního řízení - určení právního vztahu - komunikace na pozemku parc. č. 3931/1, k.ú. České Budějovice7 22.03.2023 - 07.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Aukční vyhláška č. EAS/CB/91/2023 22.03.2023 - 20.04.2023 Oznámení Státní instituce
Aukční vyhláška č. EAS/CB/90/2023 22.03.2023 - 13.04.2023 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22.03.2023 - 11.04.2023 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22.03.2023 - 18.04.2023 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22.03.2023 - 14.04.2023 Oznámení Státní instituce
Doručení písemnosti usnesením - Klika Martin 22.03.2023 - 07.04.2023 Veřejné vyhlášky Matriční úřad
Oznámení o zahájení územního řízení - optický kabel Starnet, Suché Vrbné, v ul. Železničářská, E. Beneše, J. Jindřicha, J. Lomského, Tř. čsl. Legií, Fr. Škroupa, K. Tomana, J. Hory, Dobrovodská 22.03.2023 - 11.04.2023 Oznámení Stavební úřad
Doručení písemnosti usnesením - Nanárová Adéla 22.03.2023 - 07.04.2023 Veřejné vyhlášky Matriční úřad
Novostavba souboru staveb Rezidence u sv. Eliáše k.ú. Hůry 21.03.2023 - 06.04.2023 Rozhodnutí Státní instituce
Veřejná vyhláška - prodloužení platnosti územního rozhodnutí 21.03.2023 - 06.04.2023 Veřejná vyhláška Státní instituce
oznámení o zahájení stavebního řízení - justiční areál Okresního soudu v Českých Budějovicích - 182/2023 21.03.2023 - 06.04.2023 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení daňové písemnosti 21.03.2023 - 31.03.2023 Oznámení Finanční odbor
19496/2022 Stanovení místní úpravy provozu - Vrchlického nábř. v Českých Budějovicích - úprava znění dodatkových tabulek 21.03.2023 - 06.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu ČB 2, O. Nedbala, V. Talicha, J. Opletala, zhotovení optické sítě 21.03.2023 - 06.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 20.03.2023 - 17.04.2023 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Oznámení o zahájení územního řízení - komplexní řešení návsi Planá 20.03.2023 - 05.04.2023 Oznámení Stavební úřad
Oznámení o návrhu místní úpravy - "Posunutí DZ Vlkovice" 20.03.2023 - 05.04.2023 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.03.2023 - 18.04.2023 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.03.2023 - 18.04.2023 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.03.2023 - 12.04.2023 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.03.2023 - 12.04.2023 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.03.2023 - 19.04.2023 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.03.2023 - 19.04.2023 Oznámení Státní instituce

Stránky