Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpis Vyvěšeno Kategorie Instituce
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb 26.06.2019 - 07.08.2019 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Goethova, České Budějovice 26.06.2019 - 12.07.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání Jirsíkova 243/2, České Budějovice KD Slavie 25.06.2019 - 10.07.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání Jirsíkova 243/2, České Budějovice - KD Slavie 25.06.2019 - 10.07.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání Jirsíkova 243/2, České Budějovice - KD Slavie 25.06.2019 - 10.07.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu - "MK v obci Záboří" 25.06.2019 - 10.07.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení místní úpravy provozu - "MK obec Dasný" 25.06.2019 - 10.07.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Branišovská, J. Opletala, České Budějovice, stavební úpravy křižovatky 25.06.2019 - 11.07.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Fráni Šrámka, České Budějovice 25.06.2019 - 11.07.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Výběrové řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek 25.06.2019 - 11.07.2019 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Záměr dohody o umístění stavby nad částí pozemku p.č. 2061/457 v k.ú. České Budějovice 2. 25.06.2019 - 12.07.2019 Odbor majetkový
Záměr umístění tzv. kamenů zmizelých na části pozemku p.č. 442 a 871/7 v k.ú. České Budějovice 6. 25.06.2019 - 12.07.2019 Odbor majetkový
Záměr umístění stavby 3 sloupců závěsných lodžií nad částmi pozemku parc. č. 2196/59 v k.ú. České Budějovice 2. 25.06.2019 - 12.07.2019 Odbor majetkový
Záměr budoucího vypůjčení části pozemku p.č. 280/26 v k.ú. České Budějovice 6. 25.06.2019 - 12.07.2019 Odbor majetkový
Dotační program města České Budějovice v oblasti památkové péče 25.06.2019 - 27.07.2019 Grantová témata Odbor památkové péče
Stanovení přechodné úpravy provozu - Zátkovo nábřeží , České Budějovice 25.06.2019 - 11.07.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozpočtová opatření 24.06.2019 - 01.01.2020 Oznámení Finanční odbor
Záměr pronájmu garážového stání č. 7, ve zvýšeném I.NP v objektu Staroměstská 2769/10, České Budějovice 24.06.2019 - 09.07.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 22/1 a 16 v k.ú. České Budějovice 7. 24.06.2019 - 11.07.2019 Odbor majetkový
Zahájení řízení Sanace a rekultivace Odkaliště TRIANGL 24.06.2019 - 10.07.2019 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
Stavební povolení JIŽNÍ TANGENTA ČESKÉ BUDĚJOVICE (km 0,000 – km 2,706) 24.06.2019 - 10.07.2019 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Dobrá Voda u Českých BUdějovic 24.06.2019 - 09.07.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
doručení písemnosti Veřejnou vyhláškou Antonín Hanzal 21.06.2019 - 06.07.2019 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
stanovneí přechodné úpravy provozu - nám. Přemysla Otakara II - koncert (9330/2019) 21.06.2019 - 06.07.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
stanovení přechodné úpravy provozu Nové Homole - most na III/14326 21.06.2019 - 06.07.2019 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Jiráskovo nábřeží a souběžná cyklostezka v Českých Budějovicích, Den čistě mobility 21.06.2019 - 07.07.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 21.06.2019 - 25.07.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 21.06.2019 - 26.07.2019 Oznámení Státní instituce
PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ - Dálnice D3 - 0310/I Úsilné - Hodějovice 21.06.2019 - 08.07.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Holečkova, Resslova, Staroměstská v Českých Budějovicích, pokládka optokabelu 21.06.2019 - 07.07.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu - veřejně přístupná účelová komunikace podél Senior domu, Husova tř., České Budějovice - zjednosměrnění 21.06.2019 - 07.07.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 10262/2019-Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Lidická tř., Sokolovská, České Budějovice 21.06.2019 - 07.07.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 10284/2019-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, ulice MK Třebotovice, České Budějovice 21.06.2019 - 07.07.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o mimořádném uzavření pobočky České pošty, s. p. České Budějovice 13 - oprava 20.06.2019 - 15.07.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.06.2019 - 24.07.2019 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Goethova, České Budějovice 20.06.2019 - 06.07.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr pachtu pozemků p.č. 508/1 a 506 v k.ú. Haklovy Dvory. 19.06.2019 - 05.07.2019 Odbor majetkový
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.06.2019 - 08.07.2019 Oznámení Státní instituce
ODSH 9808/2019-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, Lávka přes Mlýnskou stoku e. č. CB 033, České Budějovice 19.06.2019 - 05.07.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení místní úpravy provozu - ulice Dlouhá, České Budějovice, zdůraznění vjezdu 19.06.2019 - 05.07.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Loucká, České Budějovice, horkovodní přípojka CB Auto a.s. 19.06.2019 - 05.07.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Netolická, České Budějovice, stavba lodžií 19.06.2019 - 05.07.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2018 19.06.2019 - 01.07.2020 Oznámení Finanční odbor
ODSH 9809/2019-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu,účelová komunukace podél Malše, České Budějovice 18.06.2019 - 04.07.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozpočtová opatření 18.06.2019 - 01.01.2020 Oznámení Finanční odbor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 18.06.2019 - 01.07.2019 Oznámení Státní instituce
Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 18.06.2019 - 28.06.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o uložení daňové písemnosti 18.06.2019 - 01.07.2019 Oznámení Finanční odbor
Doručení písemnosti usnesením - Laszák Daniel 18.06.2019 - 04.07.2019 Doručení veřejnou vyhláškou Matriční úřad
Doručení písemnosti usnesením - Valentová Aneta 18.06.2019 - 04.07.2019 Doručení veřejnou vyhláškou Matriční úřad

Stránky