Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpis Vyvěšeno Kategorie Instituce
Stanovení přechodné provozu v ul. Rudolfovská 18.04.2019 - 04.05.2019 Veřejné vyhlášky Odbor dopravy a silničního hospodářství
VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ - ZTV Roudné "Za Dvořáků" 18.04.2019 - 06.05.2019 Oznámení Stavební úřad
Stanovení přechodné úpravy dolní Stropnice/ doplnění DIO most Římov 18.04.2019 - 03.05.2019 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy Hluboká- Purkarec MK 18.04.2019 - 03.05.2019 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Doplnění místní úpravy, pasportu obce K. Újezd- Bukovec 18.04.2019 - 03.05.2019 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Návrh opatření obecné povahy - letiště České Budějovice 18.04.2019 - 04.05.2019 Veřejná vyhláška Státní instituce
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI - Mgr. Leona Lišková 18.04.2019 - 06.05.2019 Oznámení Stavební úřad
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb 18.04.2019 - 04.06.2019 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb 18.04.2019 - 04.06.2019 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ulice Na Mlýnské stoce, České Budějovice, rekonstrukce fasády 17.04.2019 - 03.05.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17.04.2019 - 14.05.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 17.04.2019 - 08.05.2019 Oznámení Státní instituce
Výzva k odstranění nepovoleného reklamního zařízení 17.04.2019 - 03.05.2019 Veřejné vyhlášky Státní instituce
6140/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Komenského, České Budějovice - manipulační zábor (rekonstrukce výtahů) 17.04.2019 - 03.05.2019 Veřejné vyhlášky Odbor dopravy a silničního hospodářství
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - přístavba bytového domu, ul. Klaricova 894/13, Č. Budějovice 3 17.04.2019 - 03.05.2019 Oznámení Stavební úřad
Zveřejnění k.ú. České Budějovice 2 17.04.2019 - 02.05.2019 Oznámení Správa veřejných statků
„Projekt revitalizace tůní v EVL a PP „Tůně u Špačků“ – 2. etapa“ 17.04.2019 - 03.05.2019 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
ODSH 6072/2019-Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Čsl. legií, Ledenická, České Budějovice 17.04.2019 - 03.05.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr směny části pozemku p.č. 1635/61 za p.č. 1648/1 v k.ú. České Budějovice 2 16.04.2019 - 02.05.2019 Prodej Odbor majetkový
stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Krajinská - 5644 - 2019 16.04.2019 - 01.05.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
stanovení přechodné úpravy provozu - Sokolský ostrov - 5446 - 2019 16.04.2019 - 01.05.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr prodeje částí pozemku p.č. 222/6 v k.ú. České Budějovice 7. 16.04.2019 - 02.05.2019 Prodej Odbor majetkový
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2196/82 v k.ú. České Budějovice 2 16.04.2019 - 02.05.2019 Prodej Odbor majetkový
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.04.2019 - 08.05.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o uložení daňové písemnosti 16.04.2019 - 27.04.2019 Oznámení Finanční odbor
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.04.2019 - 09.05.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.04.2019 - 10.05.2019 Oznámení Státní instituce
opatření obecné povahy - DIO Dolní Stropnice (most Římov) 16.04.2019 - 01.05.2019 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Hosín 15.04.2019 - 30.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozpočtová opatření 15.04.2019 - 01.01.2020 Oznámení Finanční odbor
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Adamov 15.04.2019 - 30.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření oebcné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Rudolfov 15.04.2019 - 30.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení místní úpravy provozu - zjednosměrnění ulic Kubatova a Budivojova v Českých Budějovicích 15.04.2019 - 01.05.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Hromadný předpisný seznam na vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.04.2019 - 17.05.2019 Veřejné vyhlášky Státní instituce
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání - kavárna v objektu Pražská tř. 1255/19, České Budějovice 12.04.2019 - 10.05.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Záměr výpůjčky nebytového prostoru v objektu Panská 207/4, České Budějovice pro konkrétní právnickou osobu 12.04.2019 - 29.04.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Husova třída, České Budějovice, výstavba bytového domu 12.04.2019 - 28.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 12.04.2019 - 07.05.2019 Oznámení Státní instituce
Zveřejnění V.Talicha, k.ú. České Budějovice 2 12.04.2019 - 29.04.2019 Oznámení Správa veřejných statků
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - podzemní komunikační vedení optických kabelových tras, Č. Budějovice 2 12.04.2019 - 29.04.2019 Oznámení Stavební úřad
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 12.04.2019 - 06.05.2019 Oznámení Státní instituce
ODSH 5787/2019-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, ulice Dobrovodská, Lázeňská, U Křížku, Sadová, Na Lukách, Potoční, České Budějovice 12.04.2019 - 28.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH 5880/2019-Stanovení místní úpravy provozu, ulice U Zimního stadionu, České Budějovice 12.04.2019 - 28.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení daňové písemnosti 12.04.2019 - 24.04.2019 Oznámení Finanční odbor
stavební povolení D3 0310/I Úsilné-Hodějovice - vodohospodářské objekty 12.04.2019 - 29.04.2019 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
Společné povolení "Srubec, U Pilota - prodloužení kanalizace" 12.04.2019 - 29.04.2019 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
5539/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - historické centrum, České Budějovice - Velikonoční hrkání 2019 12.04.2019 - 28.04.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - rozvody optických kabelů - Nová Ves 12.04.2019 - 29.04.2019 Oznámení Stavební úřad
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2513 v k.ú. České Budějovice 3 12.04.2019 - 26.04.2019 Pronájmy Odbor majetkový
Záměr dohody o umístění stavby - přesah střešní konstrukce k.ú. České Budějovice 3. 12.04.2019 - 26.04.2019 Pronájmy Odbor majetkový

Stránky