Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpis Vyvěšenoseřadit vzestupně Kategorie Instituce
Statutární město České Budějovice zveřejňuje záměr změnit nájemní smlouvu prostoru sloužícího podnikání v objektu Kněžská 371/14, České Budějovice 18.09.2020 - 05.10.2020 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Statutární město České Budějovice zvěřejňuje záměr prodloužení dobu nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu nám. Př. Otakara II. 13/9, České Budějovice 18.09.2020 - 05.10.2020 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Stanovení přechodné úpravy provozu, p. Krichl, Roudné III/15529 - změna termínu 18.09.2020 - 03.10.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - bytový dům Hraniční ul., Č. Budějovice 5 18.09.2020 - 05.10.2020 Oznámení Stavební úřad
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 18.09.2020 - 03.10.2020 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 18.09.2020 - 08.10.2020 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 18.09.2020 - 13.10.2020 Oznámení Státní instituce
stanovení místní úpravy provozu - Tylova ul. ČB (úprava dodatkové tabulky) 18.09.2020 - 03.10.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 18.09.2020 - 06.10.2020 Oznámení Státní instituce
Mimořádné opatření 18.09.2020 - 31.12.2020 Oznámení Státní instituce
Doručení písemnosti usnesením - Magoč Milan, Zounová Petra, Magočová Michaela 18.09.2020 - 06.10.2020 Veřejné vyhlášky Matriční úřad
Doručení písemnosti usnesením - Maurízio Luppi 18.09.2020 - 06.10.2020 Veřejná vyhláška Matriční úřad
10226/2020 Stanovení místní úpravy provozu - Matice školské a Tylova v Českých Budějovicích - úprava platnosti stávajícího DZ 18.09.2020 - 04.10.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - ulice Skuherského, České Budějovice, vyklízení objektu 18.09.2020 - 06.10.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
13694/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Tylova v Českých Budějovicích - vyhrazené parkování 18.09.2020 - 04.10.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
14489/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - V. Nováka v Českých Budějovicích - přípojky inž. sítí 18.09.2020 - 04.10.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Návrh změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stromovka II v k. ú. České Budějovice 2 18.09.2020 - 06.11.2020 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Mimořádná opatření 17.09.2020 - 31.12.2020 Oznámení Státní instituce
Záměr darování částí pozemků v k.ú. České Budějovice 6. 17.09.2020 - 06.10.2020 Odbor majetkový
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje 17.09.2020 - 05.10.2020 Volby Odbor správní
Aukční vyhláška č. EAS/CB/80/2020 17.09.2020 - 22.10.2020 Oznámení Státní instituce
společené povolení - Kanalizace a úprava chodníku s přechodem pro chodce, Včelná 17.09.2020 - 02.10.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH/14154/2020-ul. Hlinecká, Dobrovodská, MK, České Budějovice, přechodné dopravní značení - změna harmonogramu 17.09.2020 - 03.10.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - ulice V. Volfa, České Budějovice, vyhrazené parkování 17.09.2020 - 03.10.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - PPO STOKA JIH, Č. Budějovice 17.09.2020 - 05.10.2020 Rozhodnutí Stavební úřad
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - STOKA JIH - stavební úpravy dvou mostů a lávky, Č. Budějovice 3 17.09.2020 - 05.10.2020 Rozhodnutí Stavební úřad
VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ - úpravy komunikace Rudolfovská, České Budějovice3 a 6 17.09.2020 - 05.10.2020 Oznámení Stavební úřad
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - úprava komunikace ul. Skuherského, Č. Budějovice 3 17.09.2020 - 05.10.2020 Oznámení Stavební úřad
Zahájení řízení "Oprava povrchu ul. F.Sládka Ledenice- SO 02 vodohospodářské objekty" 16.09.2020 - 02.10.2020 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Záměr umístění tzv. kamenů zmizelých na částek pozemků v k.ú. České Budějovice 2, 3 a 6. 16.09.2020 - 02.10.2020 Odbor majetkový
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.09.2020 - 01.10.2020 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.09.2020 - 02.10.2020 Oznámení Státní instituce
Rozhodnutí - územní rozhodnutí / novostavby bytového domu v ulici Fráni Šrámka / 16.09.2020 - 02.10.2020 Rozhodnutí Stavební úřad
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 16.09.2020 - 07.10.2020 Oznámení Státní instituce
Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání / STL plynovod D 90 a D 63 v k. ú. Srubec/ 16.09.2020 - 02.10.2020 Oznámení Stavební úřad
Výzva k podanému odvolání / Stacionární obalovna živičných směsí České Budějovice / 16.09.2020 - 02.10.2020 Oznámení Stavební úřad
Dražební vyhláška 16.09.2020 - 29.10.2020 Exekuce - dražby Státní instituce
Doručení písemnosti usnesením - Slivkovi 16.09.2020 - 02.10.2020 Veřejná vyhláška Matriční úřad
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Husova tř., K. Šafáře, České Budějovice, oprava chodníku a komunikace 16.09.2020 - 02.10.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení zahájení řízení „Milíkovice - vodovod“ 16.09.2020 - 01.10.2020 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Společné povolení - dopravní řešení u školy Litvínovice 15.09.2020 - 30.09.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o zahájení stavebního řízení "České Budějovice, Nové Roudné - 2. etapa, ulice Na Děkanských polích a Na Hraničkách" 15.09.2020 - 01.10.2020 Oznámení Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozpočtová opatření 15.09.2020 - 01.01.2021 Oznámení Finanční odbor
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1653 v k.ú. České Budějovice 7. 15.09.2020 - 02.10.2020 Prodej Odbor majetkový
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Nádražní, výluky ČD 15.09.2020 - 01.10.2020 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.09.2020 - 16.10.2020 Oznámení Státní instituce
Informace o dokumentaci záměru "V433/833 - zdvojení vedení" 15.09.2020 - 01.10.2020 Oznámení Státní instituce
Rozpočtová opatření 15.09.2020 - 01.01.2021 Oznámení Finanční odbor
Záměr prodeje pozemku p.č. 1201/41 v k.ú. České Budějovice 4. 15.09.2020 - 01.10.2020 Prodej Odbor majetkový
Záměr výpůjčky částí pozemků v k.ú. České Budějovice 3. 15.09.2020 - 01.10.2020 Odbor majetkový

Stránky