Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpis Vyvěšeno Kategorie Instituce
ODSH 20720/2019-Stanovení místní a přechodné úpravy provozu, ul. K. Tomana, České Budějovice 12.12.2019 - 28.12.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
deklaratorní rozhodnutí - pozemní komunikace na pozemku parc. č. 379/1, k.ú. ČB 6 11.12.2019 - 26.12.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
20801/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Na Blatech, Římovská v Českých Budějovicích - rekonstrukce ulice Římovská 11.12.2019 - 27.12.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2020 11.12.2019 - 12.01.2020 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
„Vrtaná studna HV 1 hloubky 30 m, k.ú. Mazelov“ 11.12.2019 - 27.12.2019 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání / parkovací automaty ul. Fr. Šrámka, Lipenská, Skuherského, Kostelní, Smetany, Dr. Tůmy, J.Š Baara, Jírovcova, Riegrova, Otakarova, Rudolfovská / 10.12.2019 - 26.12.2019 Oznámení Stavební úřad
Výběrové řízení 10.12.2019 - 24.01.2020 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení 10.12.2019 - 24.01.2020 Oznámení Státní instituce
Stavební povolení „Prodloužení kanalizace v obci Vitín“ 10.12.2019 - 24.12.2019 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
Výběrové řízení 10.12.2019 - 24.01.2020 Oznámení Státní instituce
„Čistírna odpadních vod, kanalizace a přeložka vodovodu v obci Zahájí“ 10.12.2019 - 24.12.2019 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
Rozpočtová opatření 09.12.2019 - 01.01.2020 Oznámení Finanční odbor
Opatření obecné povahy 09.12.2019 - 31.12.2022 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Jiráskovo nábřeží v Českých Budějovicích (vyhrazené parkovací stání) 09.12.2019 - 25.12.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozhodnutí - územní rozhodnutí / rozšíření ZTV Planá II.- kabelové vedení VN / 06.12.2019 - 23.12.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
Návrh územní plán Břehov v k. ú. Břehov 06.12.2019 - 16.01.2020 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
19824/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Komenského v Českých Budějovicích - vyhrazené parkovací stání 06.12.2019 - 22.12.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
České Budějovice, Třebotovice, Kaliště, II. část - přivedení vodovodu na k.ú. obce Kaliště (1.etapa) 06.12.2019 - 23.12.2019 Rozhodnutí Odbor ochrany životního prostředí
Výběrové řízení 06.12.2019 - 22.01.2020 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Fr. Hrubína v Českých Budějovicích (vyhrazené parkovací stání) 05.12.2019 - 21.12.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Na Zlaté stoce, České Budějovice, vybudování vjezdu 05.12.2019 - 21.12.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - nám. Přemysla Otakara II., Piaristické nám., ul. Hroznová, Sokolský ostrov a Radniční v Českých Budějovicích pro zajištění bezpečnosti účastníků kulturní akce „ZVONKOVÝ PRŮVOD 2019“ 05.12.2019 - 21.12.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení místní úpravy provozu - ulice V. Talicha, České Budějovice, zjednosměrnění úseku O. Nedbala - Zahradní 05.12.2019 - 21.12.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Fráni Šrámka, demontáž jeřábu 05.12.2019 - 21.12.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Doručení písemnosti usnesením - Černohorská Dana, Trávníček Ladislav, Černohorská Jiřina, nezl. Machaňová Barbora, nezl. Trávníček Ladislav 05.12.2019 - 21.12.2019 Veřejná vyhláška Matriční úřad
Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností / Obnova řadu surové vody Římov-Plav I.etapa, Doudleby - Straňany / 04.12.2019 - 20.12.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
Záměr pronájmu parkovacího stání v objektu Dubenská 2,4, České Budějovice 03.12.2019 - 19.12.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Stanovení přechodné úpravy provozu - Piaristické nám., ul. Hroznová, Mlýnská, Panská a Zátkovo nábřeží, "Vánoční ulička" 03.12.2019 - 19.12.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace 03.12.2019 - 04.06.2020 Oznámení Státní instituce
Stanovení místní úpravy provozu - ul. Na Sádkách, stanovení DZ na parkovišti Dlouhá louka 03.12.2019 - 19.12.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Resslova, zařízení staveniště z důvodu rekonstrukce SŠ Obchodní 02.12.2019 - 18.12.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 02.12.2019 - 13.12.2019 Oznámení Státní instituce
Záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Panská 207/4, Rabeštejnská věž, České Budějovice 02.12.2019 - 08.01.2020 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Stanovení přechodné úpravy provozu Adamov - upozornění na změnu dopravního režimu 02.12.2019 - 18.12.2019 Veřejné vyhlášky Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy - "silnice č. III/0341 Hlinsko" 02.12.2019 - 17.12.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ - novostavba objektu pro obchod a administrativu, Na Zlaté stoce, Č. Budějovice 2 29.11.2019 - 16.12.2019 Oznámení Stavební úřad
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - ZTV Zavadilka - sever II, Haklovy Dvory 29.11.2019 - 16.12.2019 Rozhodnutí Stavební úřad
ODSH 20000/2019-Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Brožíkova, České Budějovice 28.11.2019 - 14.12.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.11.2019 - 15.12.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.11.2019 - 13.12.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.11.2019 - 13.12.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.11.2019 - 13.12.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.11.2019 - 14.12.2019 Oznámení Státní instituce
Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.11.2019 - 14.12.2019 Oznámení Státní instituce
Stanovení přechodné úpravy provozu - na nám. Přemysla Otakara II. aj., PŘÍLET ANDĚLA 2019 28.11.2019 - 14.12.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Návrh stanovení trvalého DZ Homole 28.11.2019 - 14.12.2019 Veřejné vyhlášky Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr bezúplatného užívání stavby k.ú. České Budějovice 3 28.11.2019 - 14.12.2019 Odbor majetkový
stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Senovážné náměstí, oprava povrchu zastávky u Metropole 28.11.2019 - 14.12.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Novohradská (úsek mezi ul. Průmyslová, Alešova) - pokládka povrchu 28.11.2019 - 14.12.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Návrh opatření obecné povahy 28.11.2019 - 18.12.2019 Veřejné vyhlášky Státní instituce

Stránky