Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpis Vyvěšeno Kategorie Instituce
stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Česká, ČB (výkopové práce -výměna kondenzátoru parovodu) 16.10.2019 - 31.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Široká, ČB (bezpečnostní prostor pro manipulaci se stavebním materiálem) 16.10.2019 - 31.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
17510/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Šumavská v Českých Budějovicích - úprava komunikace ve vjezdu do BD 16.10.2019 - 01.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
16927/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Lidická tř. v Českých Budějovicích - rekonstrukce silnice III/00354 16.10.2019 - 01.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH17341/2019-Stanovení místní úpravy provozu, ulice Zeyerova, České Budějovice 16.10.2019 - 01.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH17341/2019-Stanovení místní úpravy provozu, ulice E. Krásnohorské, České Budějovice 16.10.2019 - 01.11.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 15.10.2019 - 01.11.2019 Oznámení Státní instituce
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin 15.10.2019 - 31.12.2019 Oznámení Státní instituce
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - ZTV Plav - lokalita Z01 15.10.2019 - 31.10.2019 Oznámení Stavební úřad
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Žerotínova (Husova Kolonie) - připojení nového odběrného místa 15.10.2019 - 31.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Žerotínova (Husova Kolonie) - prodloužení vodovodního řadu 15.10.2019 - 31.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Výběrové řízení 15.10.2019 - 26.11.2019 Oznámení Státní instituce
stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Na Sadech ČB - 16643 - 2019 - 15.10.2019 - 30.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Půběžná (chodník) v Českých Budějovicích 15.10.2019 - 31.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení místní úpravy provozu - sil. III10579 v Hrdějovicích a A. Trägera v Českých Budějovicích 15.10.2019 - 31.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
17250/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Heydukova a související v Českých Budějovicích - překop - pokládka kabelu CETIN 15.10.2019 - 31.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - "II/148 Dolní Slověnice" 15.10.2019 - 30.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr vypůjčení 3 částí pozemku p.č. 960 v k.ú. České Budějovice 6. 15.10.2019 - 01.11.2019 Odbor majetkový
Oznámení o zamýšleném převodu 15.10.2019 - 15.01.2020 Oznámení Státní instituce
Rada města České Budějovice vyhlašuje výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na přenechání bytu č. 10 v domě Dr. Stejskala 14, České Budějovice 14.10.2019 - 04.11.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Srubec 14.10.2019 - 29.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Jihočeské divadlo na období 2021 - 2023 14.10.2019 - 11.11.2019 Oznámení Odbor kultury a cestovního ruchu
Dražební vyhláška 14.10.2019 - 28.11.2019 Exekuce - dražby Státní instituce
Územní plán Záboří v k. ú. Lipanovice a Záboří u Českých Budějovic 14.10.2019 - 22.10.2019 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Výzva k vyzvednutí motorového vozidla RZ KL05 BYK 11.10.2019 - 12.12.2019 Oznámení Správa veřejných statků
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Srubec 10.10.2019 - 25.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr pronájmu parkovacího stání v objektu Dubenská 2,4, České Budějovice 10.10.2019 - 31.12.2019 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Fr. Ondříčka, České Budějovice, oprava chodníků 10.10.2019 - 26.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - na nám. Přemysla Otakara II., Slavnostní nástup AČR, HZS a PČR 10.10.2019 - 26.10.2019 Veřejné vyhlášky Odbor dopravy a silničního hospodářství
Záměr prodeje části pozemku p.č. 721/1 v k.ú. České Budějovice 2. 10.10.2019 - 26.10.2019 Prodej Odbor majetkový
Záměr umístění stavby nad část pozemku p.č. 2061/424 v k.ú. České Budějovice 2. 10.10.2019 - 26.10.2019 Odbor majetkový
Změna termínu opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Mydlovary 10.10.2019 - 19.11.2019 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Doručení písemnosti usnesením - Vtelenský Radek 09.10.2019 - 25.10.2019 Doručení veřejnou vyhláškou Matriční úřad
Opatření obecné povahy - vyhrazené parkování v ulici K. Chocholy, České Budějovice 09.10.2019 - 25.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Výběrové řízení 09.10.2019 - 20.11.2019 Oznámení Státní instituce
Oznámení o uložení daňové písemnosti 09.10.2019 - 21.10.2019 Oznámení Finanční odbor
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - kabelové vedení NN, rozšíření ZTV Planá II, k.ú.- Planá u Č. Budějovic 09.10.2019 - 25.10.2019 Oznámení Stavební úřad
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/00354 K. Újezd 09.10.2019 - 25.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Výběrové řízení 09.10.2019 - 20.11.2019 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení 09.10.2019 - 20.11.2019 Oznámení Státní instituce
Změna č. 81 územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Dobrovodského potoka v k. ú. České Budějovice 5 09.10.2019 - 24.10.2019 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Změna č. 82 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod v k. ú. České Budějovice 5 09.10.2019 - 24.10.2019 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Změna č. 83 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Nemocnice v k. ú. České Budějovice 7 09.10.2019 - 24.10.2019 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Výzva k vyzvednutí motorového vozidla RZ 3C4 1780 08.10.2019 - 09.12.2019 Oznámení Správa veřejných statků
Stanovení přechodné úpravy provozu - oprava povrchu ulice V. Talicha, České Budějovice 08.10.2019 - 25.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Výzva k vyzvednutí motorového vozidla RZ 1M8 2230 08.10.2019 - 09.12.2019 Oznámení Správa veřejných statků
Stanovení přechodné úpravy provozu - účelová kom. (u Sconta) v Českých Budějovicích 08.10.2019 - 24.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - železniční přejezd Hrdějovice 08.10.2019 - 23.10.2019 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Informování o podané žádosti 08.10.2019 - 17.10.2019 Veřejná vyhláška Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 08.10.2019 - 26.10.2019 Oznámení Státní instituce

Stránky