Úřední deska

Informaci o nových příspěvcích na úřední desku si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Nadpis Vyvěšenoseřadit vzestupně Kategorie Instituce
Oznámení o uložení písemnosti / změně umístění novostavby bytového domu "Bydlení Luční jez - objekt K, L, M, N / 27.01.2022 - 14.02.2022 Oznámení Stavební úřad
Výběrové řízení na byt č. 8 - elektronická aukce, o velikosti 1+1 v domě Kněžská 32, České Budějovice 27.01.2022 - 17.02.2022 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Výběrové řízení na byt č. 16 - startovací byt, o velikosti 1+kk, v domě Loucká 10, České Budějovice 27.01.2022 - 17.02.2022 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Výběrové řízení na byt - BZU DPS č. 17, o velikosti 1+0, v domě Plzeňská 42, České Budějovice 27.01.2022 - 17.02.2022 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Výběrové řízení na byt č. 2 - elektronická aukce, o velikosti 1+3, v domě Krajinská 36, České Budějovice 27.01.2022 - 17.02.2022 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Výběrové řízení na byt č. 128, o velikosti 1+0, v domě Dlouhá 16, České Budějovice 27.01.2022 - 17.02.2022 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Výběrové řízení na byt č. 12 - elektronická aukce, o velikosti 1+2, v domě Lannova tř. 55, České Budějovice 27.01.2022 - 17.02.2022 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Výběrové řízení na byt č. 54 - dostupné bydlení, o velikosti 1+0, v domě Dlouhá 16, České Budějovice 27.01.2022 - 17.02.2022 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Výběrové řízení na byt - BZU DPS č. 22, o velikosti 1+0, v domě Dlouhá 20, České Budějovice 27.01.2022 - 17.02.2022 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Výběrové řízení na byt č. 7, o velikosti 1+3, v domě Lannova tř. 17, České Budějovice 27.01.2022 - 17.02.2022 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Výběrové řízení na byt - BZU DPS č. 90, o velikosti 1+0, v domě Lidická tř. 7, České Budějovice 27.01.2022 - 17.02.2022 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Výběrové řízení na byt č. 28, o velikosti 1+0, v domě Okružní 621/1a, České Budějovice 27.01.2022 - 17.02.2022 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Výběrové řízení na byt - BZU DPS č. 60, o velikosti 1+0, v domě Nerudova 2a, České Budějovice 27.01.2022 - 17.02.2022 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 27.01.2022 - 11.02.2022 Oznámení Státní instituce
Veřejná vyhláška 26.01.2022 - 11.02.2022 Veřejná vyhláška Státní instituce
Pozvánka na jednání finančního výboru zastupitelstva města 26.01.2022 - 02.02.2022 Oznámení Magistrát města
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 26.01.2022 - 17.02.2022 Oznámení Státní instituce
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 26.01.2022 - 14.02.2022 Oznámení Státní instituce
OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - přístavba objektu na poz. p.č. 253 k.ú. Planá u Č. Budějovic 26.01.2022 - 11.02.2022 Oznámení Stavební úřad
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI - zahradní sklad, Ke Studánce, Č. Budějovice 6 26.01.2022 - 11.02.2022 Oznámení Stavební úřad
ROZHODNUTÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY - Litvínovice I. Rájov, Dubné, kabel VN 26.01.2022 - 11.02.2022 Rozhodnutí Stavební úřad
VÝZVA - VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ - kabelové vedení NN, Komařice 26.01.2022 - 11.02.2022 Oznámení Stavební úřad
Nařízení Státní veterinární správy 25.01.2022 - 11.02.2022 Oznámení Státní instituce
Oznámeni o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání novostavba bytového domu, ul. Nová / 25.01.2022 - 10.02.2022 Oznámení Stavební úřad
Závěr zjišťovacího řízení 25.01.2022 - 10.02.2022 Oznámení Státní instituce
Posuzování vlivů na životní prostředí 25.01.2022 - 11.02.2022 Oznámení Státní instituce
1069/2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Jeronýmova v Českých Budějovicích - vyhrazené parkovací stání 25.01.2022 - 10.02.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 25.01.2022 - 09.02.2022 Oznámení Státní instituce
ODSH/12710/2020-24 výzva k vyjádření se k podanému odvolání - ZTV U ROZUMOVA DVORA II. etapa (veřejné komunikace a chodníky) 25.01.2022 - 10.02.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Výběrové řízení 25.01.2022 - 07.03.2022 Oznámení Státní instituce
Výběrové řízení 25.01.2022 - 07.03.2022 Oznámení Státní instituce
Dotační program města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2022 25.01.2022 - 26.04.2022 Grantová témata Odbor památkové péče
Zahájení řízení Vodohospodářská opatření v obci Zahájí 25.01.2022 - 08.02.2022 Oznámení Odbor ochrany životního prostředí
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 24.01.2022 - 07.02.2022 Oznámení Státní instituce
Zahájení aktualizace BPEJ 24.01.2022 - 10.02.2022 Oznámení Státní instituce
Záměr bezúplatného převodu (darování) stavby přístřešku na kontejnery, postavené na pozemku parc. č. 2061/564 v k.ú. České Budějovice 2 24.01.2022 - 11.02.2022 Odbor majetkový
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Na Zlaté stoce, K. Šafáře, České Budějovice, výstavba bytového domu 24.01.2022 - 08.02.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Veřejný popis věci 24.01.2022 - 25.07.2022 Oznámení Státní instituce
Společné povolení stavby - Stezka Munice - Zliv 24.01.2022 - 10.02.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy - "III/02226 Pištín - výstavba trafostanice" 24.01.2022 - 09.02.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Stanovení přechodné úpravy provozu - ulice Čéčova v Českých Budějovicích (vyhrazené parkování) 24.01.2022 - 09.02.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Statutární město České Budějovice zveřejňuje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Lidická 135/7, České Budějovice 24.01.2022 - 07.02.2022 Pronájmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Aukční vyhláška č. EAS/CB/13/2022 21.01.2022 - 10.02.2022 Oznámení Státní instituce
Dotační program města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 2022 21.01.2022 - 01.04.2022 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2022 21.01.2022 - 01.04.2022 Oznámení Odbor školství a tělovýchovy
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 21.01.2022 - 01.03.2022 Oznámení Státní instituce
Návrh změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách: Mladé – Červený dvůr, Děkanská pole a U rybníčku II v k. ú. České Budějovice 5, 6 a 7 21.01.2022 - 03.03.2022 Doručení veřejnou vyhláškou Odbor územního plánování
Stavební povolení - místní komunikace Zdržek Ledenice 20.01.2022 - 07.02.2022 Veřejná vyhláška Odbor dopravy a silničního hospodářství
Výzva - Peugeot Partner 5C5 2782 20.01.2022 - 20.03.2022 Oznámení Správa veřejných statků
Výzva - BMW s RZ 8T4 4584 20.01.2022 - 20.03.2022 Oznámení Správa veřejných statků

Stránky