Úsek krizového řízení

Pracoviště krizového řízení statutárního města České Budějovice je součástí odboru Kanceláře primátora.

Seznam pracovníků krizového řízení.

Činnost pracoviště:

 • podílí se na zajišťování bezpečnosti České republiky,
 • zajišťuje připravenost města i správního obvodu ORP na řešení mimořádných událostí a krizových situací a provádění kontrolní činnosti v této oblasti,
 • podílí se na koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé na území města,
 • zajišťuje úkoly spojené s mobilizací ozbrojených sil, brannou povinnost občanů včetně zabezpečení potřeb států NATO,
 • organizuje součinnost v oblasti krizového řízení mezi obecními úřady a dalšími institucemi a poskytuje jim metodickou pomoc,
 • zpracovává potřebnou dokumentaci pro přípravu a řešení krizových situací,
 • posuzuje možná rizika vzniku krizové situace na území města, zpracovává podklady do krizového plánu města,
 • zajišťuje činnost bezpečnostní rady města a její součinnost s ostatními obcemi, které jsou v působnosti ORP,
 • organizuje činnosti krizového štábu města a pracoviště krizového řízení města,
 • zabezpečuje ochranu utajovaných informací, zvláštních skutečností, jejich evidenci, ukládání, skartaci a manipulaci a kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi,
 • navrhuje finanční zabezpečení přípravy a řešení krizových a mimořádných situací včetně náhrad za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci,
 • zajišťuje podle pokynů primátora a tajemníka MM další výkon činností.

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 28. 12. 2021.