Územní energetická koncepce města

Územní energetická koncepce byla zpracována společností CEFA s.r.o. v roce 2016 a je v souladu s politikou EU v oblasti energetických úspor, Státní energetickou koncepcí a Územním plánem města. Koncepce mapuje energetickou náročnost města a zaměřuje se převážně na potenciál energetických úspor na nemovitostech v majetku města. Územní energetická koncepce se zpracovává na období 25 let a vychází ze státní energetické koncepce.