V Budějovicích jsou hmyzí hotely

Hmyzí hotely, uměle vytvořené skrýše pro užitečné druhy hmyzu, byly pořízeny díky úspěšnému projektu participativního rozpočtu. „Po městě jsou aktuálně rozmístěny tři velké a šest menších. Vyrobila je pražská chráněná dílna KOKOZA, o.p.s. a lidé je mohou vidět třeba na stromech v parcích Stromovka a Na Sadech, ten větší v blízkosti bylinkového záhonu u Gymnázia Česká, a další jsou v Základních školách Pohůrecká, Máj I a Máj II. Kromě možnosti úkrytu hmyzu mohou posloužit i ke kladení vajíček a následnému vývoji larev. A navíc vhodně doplní postupné rozšiřované květnaté pásy, čímž dojde ke zlepšení biodiverzity ve městě,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že mezi nejčastější obyvatele hmyzích hotelů patří samotářské včely, které se řadí k významných opylovačům, dále motýli a pestřenky, jejichž larvy likvidují škodlivý hmyz i berušky.