V Budějovicích žije sedmaadvacet sto a víceletých občanů

Českobudějovických jubilantů, kteří by letos měli oslavit sto a více let, je 27. Nejstarší z nich bude v říjnu 106 let. „Dlouhověkost je jednoznačně výsadou žen, těch je jednadvacet, mužů šest. A dohromady je jim neuvěřitelných 2 740 let. Bývalo pěkným zvykem, že jsem za některými z nich vždy osobně přišel a popřál jim hodně zdraví, spokojenosti, a často to byla radostná setkání. Teď samozřejmě respektujeme hygienická opatření a ta bohužel nejsou osobním setkáním úplně nakloněna. Věřím, že se situace zlepší a s některými jubilanty se uvidím,“ říká primátor Jiří Svoboda.