V parku Suché Vrbné bylo vysázeno deset nových lip

Studenti Česko-anglického gymnázia za účasti náměstka primátora města Iva Moravce a Ing. Jana Borovky z odboru správy veřejných statků vysadili v pátek 26. 11. deset mladých lip na březích Dobrovodského potoka v parku Suché Vrbné.

Jde o vyvrcholení projektu Sázíme budoucnost organizovaného Nadací Partnerství. Česko-anglické gymnázium bylo patronem lípy sv. Jana Nepomuckého v anketě Strom roku pořádané jmenovanou nadací. Ačkoli se českobudějovické lípě navzdory štědré podpoře našich občanů nepodařilo vyhrát, mohl ČAG získat grant v projektu Sázíme budoucnost a za peníze vybrané pro lípu nakoupit stromy pro park Suché Vrbné.

Finančně i organizačně také významně pomohlo město České Budějovice. Studenti ČAG budou o zasazené stromy dlouhodobě pečovat a používat je k výzkumu v ekologickém semináři. Profesorka Nina Kubešová, hlavní organizátorka celé akce, navíc dohodla se zúčastněnou firmou Bartl edukační program pro studenty a zájemce z místní veřejnosti o vlivu zeleně na kvalitu života občanů této městské čtvrti.

Česko-anglické gymnázium je potěšeno, že může spolupracovat s Územní skupinou č.6 Suché Vrbné a za přispění místních občanů se podílet na zvelebování této krásné části našeho města.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 26. 11. 2021.