Ve škole budou nové technické učebny

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit záměr vypsání veřejné zakázky na nové technické učebny v Základní škole Pohůrecká. „Realizace by měla být v letech 2021 až 2022 a musí mít zajištěné finanční krytí. Nový jednopodlažní pavilon bude postaven na nezastavěné části areálu školy a vznikne v něm pět odborných učeben, čtyři kabinety, hygienická zařízení a šatny,“ říká k záměru náměstek primátora Petr Holický s tím, že předpokládané náklady jsou 31,5 milionů korun včetně DPH. „V průběhu letošního roku budeme na tuto akci podávat žádost o dotaci z programu IROP,“ dodává náměstek.

Foto ilustrační. 

Stránka byla upravena uživatelem Kateřina Novotná Sklářová, 3. 5. 2021.