Ve Stromovce bude pétanque park

Rada města schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu jednomu dodavateli na stavební práce pod názvem PétaNque park Stromovka – participativní rozpočet.

“Pracovníci firmy Kulhánek – Mařík by měli po podpisu smlouvy začít s vybudováním dvou hracích ploch. V rámci zakázky budou provedeny terénní úpravy, což znamená například sejmutí ornice, ruční výkop, tvorba štěrkopísečného lože, obsypání kamenivem, položení geotextilie a finální osetí plochy,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec.

Práce za bezmála půl milionu by měly skončit do 31. prosince 2022.

Ilustrační foto

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 12. 10. 2022.