Věda a výzkum

Bezmála dva tisíce vědeckých pracovníků činí z Českých Budějovic jedno z hlavních center výzkumu a vědy v České republice, a to zejména na poli přírodních věd. 

V rozlehlém areálu u Branišovské ulice, vybudovaném v 80. letech a sousedícím s areálem Jihočeské univerzity, totiž sídlí několik ústavů Akademie věd České republiky. Entomologický, Hydrobiologický, Parazitologický ústav a ústavy molekulární biologie rostlin a půdní biologie se v roce 2005 spojily do jednoho Biologického centra Akademie věd ČR, které synergicky zastřešuje jednotlivé složky výzkumu.

Na vědecké práci se kromě akademie podílejí v Českých Budějovicích i pracovníci Jihočeské univerzity s jejími osmi fakultami a jedním samostatným ústavem, jejíž přírodovědně zaměřené složky spolupracují s akademií. Prostorvým propojením rozvíjejícího se areálu Jihočeské univerzity se sousedícím areálem akademie vzniká rozlehlý kampus a centrum vědy i fyzicky. 

Ve spolupráci s městem České Budějovice, Jihočeským krajem, Jihočeskou hospodářskou komorou a jihočeskou univerzitou jsou vyvíjeny aktivity k aplikování výsledků výzkumu do praxe - postupem času by měl v Českých Budějovicích vzniknout Jihočeský vědecko-technický park.