Velvyslanec Portugalska v České republice navštívil České Budějovice.

Jednalo se o zdvořilostní návštěvu. „Panu velvyslanci jsem krátce představil naše město po stránce ekonomické, průmyslové, dopravní, turistické, historické i kulturní. Společně jsme také hovořili o ekonomické situaci obou zemí a možné spolupráci českých a portugalských firem na společných projektech,“ uvedl primátor Jiří Svoboda, který zároveň přislíbil součinnost města a Jihočeské hospodářské komory při chystané roadshow organizované Portugalským centrem a ambasádou. Pan velvyslanec se dále zajímal o politickou situaci před  nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ocenil i skvělou spolupráci s Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity, kterou dnes navštívil.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 6. 10. 2021.