Vítejte u nás

Srdečně Vás zveme na již 5. ročník mezinárodní soutěže studentů

V. ročník soutěže s mezinárodní účastí „Vítejte u nás“ se bude konat ve dnech 12. – 13. června 2014
v prostorách Malé scény Domu kultury Metropol v Českých Budějovicích

Každé družstvo bude soutěžit ve dvou kategoriích (patnáctiminutové prezentace budou obsahovat minimálně dvouminutový vstup v cizím jazyce - ANJ, NEJ, RUJ). Obě kategorie jsou pro družstvo povinné.

- I. kategorie

„Přijeďte k nám, přijeďte za písničkou“
Pozvání do regionu, ze kterého soutěžní družstvo přijíždí. (Prezentace místa, o kterém
se zmiňuje lidová píseň typická pro daný region/město.)

- II. kategorie

„České Budějovice, město královské – i moje město/můj region má svoji historii“
Úkolem soutěžního družstva je najít společné téma (např. vznik města ovlivnila osoba z řad panovníků, případně se o jeho rozvoj/rozvoj regionu zasloužil významný šlechtický rod).

Informace a fotografie z minulých ročníků naleznete ZDE