Vybrat vítěznou nabídku

Formulář pro oznámení vítěze zakázky
Číslo zakázky:
2019/0003
Zadavatel:
Statutární město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
České Budějovice
002 44 732
Název zakázky:
Úprava oplocení veřejného sportoviště v ulici Otavská, České Budějovice
Druh zakázky:
Stavba
Orientační cena:
Kč bez DPH

Zakázka byla přidělena rozhodnutím zadavatele:

Firmě: Jiří Jokl - Budějoviceké dopravní stavby

Sídlo: Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice

IČ: 42417473

DIČ: CZ42417473
Důvod přidělení zakázky uchazeči: Nejnižší nabídková cena

Za cenu: 125199 Kč