Vybrat vítěznou nabídku

Formulář pro oznámení vítěze zakázky
Číslo zakázky:
2020/0009
Zadavatel:
Základní škola a Základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice
Bezdrevská 3, České Budějovice
České Budějovice
00666131
Název zakázky:
Dodávka a montáž konvektomatu pro školní jídelnu ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Č. Budějovice
Druh zakázky:
Dodávky
Orientační cena:
Kč bez DPH

Zakázka byla přidělena rozhodnutím zadavatele:

Firmě: CATERA SERVICE s.r.o.

Sídlo: Kubelíkova 1224/42

IČ: 04355253

DIČ: CZ24751502
Důvod přidělení zakázky uchazeči: Vítězná nabídka splnila všechny požadavky zadavatele a cena dodávky byla nejnižší.

Za cenu: 438635 Kč