Vybrat vítěznou nabídku

Formulář pro oznámení vítěze zakázky
Číslo zakázky:
2020/0014
Zadavatel:
Základní škola, Oskara Nedbala 30, České Budějovice
Oskara Nedbala 30, České Budějovice
České Budějovice
60077093
Název zakázky:
Pořízení myčky na kuchyňské nádobí
Druh zakázky:
Dodávky
Orientační cena:
495000.00 Kč bez DPH

Zakázka byla přidělena rozhodnutím zadavatele:

Firmě: Gama Holding Praha a. s.

Sídlo: Budějovická 220, Jesenice

IČ: 26467259

DIČ: CZ 26467259
Důvod přidělení zakázky uchazeči: Nejnižší nabídková cena

Za cenu: 479266 Kč