Vybrat vítěznou nabídku

Formulář pro oznámení vítěze zakázky
Číslo zakázky:
2020/0027
Zadavatel:
Statutární město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
České Budějovice
002 44 732
Název zakázky:
Roční podpora SW ArcGIS na rok 2021
Druh zakázky:
Služby
Orientační cena:
81000.00 Kč bez DPH

Zakázka byla přidělena rozhodnutím zadavatele:

Firmě: ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Sídlo: Hybernská 24/1009

IČ: 14889749

DIČ: CZ14889749
Důvod přidělení zakázky uchazeči: nabídka splňuje všechny náležitosti a zároveň je jedinou možnou nabídkou.

Za cenu: 810000 Kč