Vybrat vítěznou nabídku

Formulář pro oznámení vítěze zakázky
Číslo zakázky:
2021/0028
Zadavatel:
Statutární město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
České Budějovice
002 44 732
Název zakázky:
Mezinárodní den památek 2021 v Českých Budějovicích
Druh zakázky:
Služby
Orientační cena:
190000.00 Kč bez DPH

Zakázka byla přidělena rozhodnutím zadavatele:

Firmě: Miroslav Mareš Agentura Kultur-Kontakt

Sídlo: U Lesa 1481/2, 370 05 České Budějovice

IČ: 63884933

DIČ: CZ63884933
Důvod přidělení zakázky uchazeči: Kritéria pro výběr uchazečů splněna na 100%.

Za cenu: 187000 Kč