Vybrat vítěznou nabídku

Formulář pro oznámení vítěze zakázky
Číslo zakázky:
2021/0037
Zadavatel:
Statutární město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
České Budějovice
002 44 732
Název zakázky:
Systémová a technická podpora SW ArcGIS na rok 2022
Druh zakázky:
Služby
Orientační cena:
120000.00 Kč bez DPH

Zakázka byla přidělena rozhodnutím zadavatele:

Firmě: ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Sídlo: Hybernská 24/1009

IČ: 14889749

DIČ: CZ14889749
Důvod přidělení zakázky uchazeči:

Za cenu: 115500 Kč