Vybrat vítěznou nabídku

Formulář pro oznámení vítěze zakázky
Číslo zakázky:
2022/0040
Zadavatel:
Statutární město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
České Budějovice
002 44 732
Název zakázky:
Nákup licencí bezpečnostní komponenty FortiClient Security Agent
Druh zakázky:
Služby
Orientační cena:
175000.00 Kč bez DPH

Zakázka byla přidělena rozhodnutím zadavatele:

Firmě: BIT SERVIS spol. s r.o.

Sídlo: Libušská 144/252, 142 00 Praha 4

IČ: 45793972

DIČ: CZ45793972
Důvod přidělení zakázky uchazeči: Nabídka splnila požadavky zadavatele.

Za cenu: 174817 Kč