Vybrat vítěznou nabídku

Formulář pro oznámení vítěze zakázky
Číslo zakázky:
2022/0043
Zadavatel:
Statutární město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
České Budějovice
002 44 732
Název zakázky:
Dny evropského dědictví 2022 v Českých Budějovicích
Druh zakázky:
Služby
Orientační cena:
100000.00 Kč bez DPH

Zakázka byla přidělena rozhodnutím zadavatele:

Firmě: Miroslav Mareš Agentura Kultur-Kontakt

Sídlo: U Lesa 1481/2, 370 05 České Budějovice

IČ: 63884933

DIČ: CZ63884933
Důvod přidělení zakázky uchazeči: Nabídka splňuje požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele a požadavky zadavatele uvedené ve Výzvě k podání nabídek.

Za cenu: 100000.00 Kč