Vodovod obce Kaliště vstoupí do další etapy

Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem České Budějovice – Třebotovice, Kaliště 2. etapa – přivedení vodovodu do obce Kaliště schválila  na svém jednání 22. února 2021 rada města. „Nový vodovodní řad bude napojen na úsek realizovaný v loňském roce, který končí v Třebotovicích. Trasa povede po nezpevněném povrchu souběžně se silnicí a končit bude na začátku Kaliště odběrným místem, které zajistí přístup obyvatelům k pitné vodě,“ říká náměstek primátor Ivo Moravec s tím, že hodnota veřejné zakázky je 2,24 milionu bez DPH. „Předpokládaný termín zahájení a dokončení prací bude znám až po uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem. Samozřejmě bychom uvítali, kdyby se tak stalo co možná nejdříve,“ dodává náměstek.

Stránka byla upravena uživatelem Kateřina Novotná Sklářová, 23. 2. 2021.