Výbory zastupitelstva města

Finanční výbor

/ Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. / Více

Kontrolní výbor

/ Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města, dále dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo. / Více

Výbor pro veřejnou správu a informační technologie - zrušen Zastupitelstvem města České Budějovice dne 8. 2. 2021

/ Výbor pro veřejnou správu a informační technologie je odborným iniciačním a kontrolním orgánem zastupitelstva pro oblast rozvoje, organizace a působnosti veřejné správy se zaměřením zejména na oblast rozvoje digitálních služeb a využití informačních a komunikačních technologií ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb. / Více

Výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic

/ Výbor pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic byl zřízen k posílení aktivní účasti občanů města při rozhodování záležitostí městské samosprávy dotýkajících se lokalit Třebotovice a Kaliště u Českých Budějovic. / Více