Výherci Rozkvetlého města vylepšili svými přáními společné okolí

Loňský ročník oblíbené a tradiční soutěže Rozkvetlé město přinesl zajímavou novinku. Vítězové jednotlivých kategorií dostali totiž možnost navrhnout zlepšení svého okolí, a to až do částky 100 000 korun. „Mám velkou radost, že se nápad ujal a všichni svého práva využili. S pracovníky odboru správa veřejných statků si jednotliví výherci vyjasnili detaily a potom už se přistoupilo k vlastní realizaci. S výherci jsme se shodli i na tom, že chceme mít Budějovice zelenější s větší přidanou hodnotou pro užívání. Všichni si přáli výsadbu zeleně, což jsme velice rádi splnili. Myslím, že se to skutečně povedlo, a všichni se o tom můžou na vlastní oči přesvědčit,“ řekl náměstek primátorky Michal Šebek.

A jaké nápady byly realizovány?

Vítězka Volné kategorie navrhla dosadbu stromů a úpravu stávajících dřevin před vchodem domu Pražská 35. Doplněné stromořadí je z okrasných třešní. U dřevin rostoucích před domem provedl arborista zdravotní a výchovný řez.

Vítěz kategorie Naše ulice inicioval vytvoření trvalkového záhonu s odpočinkovým místem poblíž křižovatky ulic U Tří Lvů a Vrchlického nábřeží. Zahradnická firma tam osadila záhon se skladbou trvalek podle přání samotného navrhovatele a na jeho okraji se umístila lavička.

V poslední kategorii Rozkvetlé okno navrhl vítěz zlepšení veřejně přístupné plochy na Beránkově nábřeží, vedle tenisových kurtů Meteor. Starý nevyhovující chodník nahradil nový ze zámkové dlažby. Na travnaté ploše došlo k dosadbě okrasné jabloně.

Rozkvetlé město bude pokračovat i v letošním létě, těšíme se na účastníky, jejich výtvory, vítěze a jejich přání.

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 9. 7. 2024.