Vyhlášky a předpisy

Informaci o nových vyhláškách a předpisech si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Filtrování
Např. 23.06.2022
Např. 23.06.2022

Rozsah platnosti udává rozmezí, ve kterém jsou dokumenty alespoň nějaký čas platné. Nastavením rozsahu od A do B se zobrazí dokumenty, které platí v celém nebo části uvedeného období, tedy dokumenty, jejichž platnost začala dříve, než datum B a skončí později než datum A.

Výsledek hledání (312 záznamů)

Číslo Vydánoseřadit sestupně Znění Dokument
1/1965 31.03.1965 Neplatná vyhláška č. 1/65 o povolování výkopových prací na pozemních komunikacích na území krajského města České Budějovice
2/1991 07.05.1991 Neplatná vyhláška č. 2/91 o ochraně životního prostředí a čištění města
1/1992 16.04.1992 Neplatná vyhláška č. 1/92 o zřízení Městské policie v Českých Budějovicích
2/1993 01.07.1993 Neplatná vyhláška č. 2/93 o jednotné evidenci technického vybavení a digit. techn. mapě města ČB
0/1993 15.10.1993 Podpisový řád ÚM
1/1994 19.01.1994 Neplatná vyhláška č. 1/94 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti na území města ČB
4/1994 23.06.1994 Vyhláška č. 4/94 o závaz. částech změny ÚP - Nemanice
4/1995 27.04.1995 Neplatná vyhláška č. 4/95 - Požární řád
0/1995 04.05.1995 Aukční řád
5/1995 04.05.1995 Neplatná vyhláška č. 5/95 o vytvoř. a použ. účel. prostřed. Fondu rozvoje bydlení
8/1995 15.06.1995 Neplatná vyhláška č. 8/95 - úprava prodeje zboží erotického charakteru ve městě ČB
0/1995 01.07.1995 Domovní řád
0/1995 01.07.1995 Spisový řád ÚM
4/1996 18.01.1996 Neplatná vyhláška č. 4/96 - Změna vyhlášky 2/91 o ochraně život. prostř. a čištění města
0/1996 05.02.1996 Zásady organizace dopravy na území ČB
0/1996 28.02.1996 Pravidla pro soutěž na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní o přenechání bytu do užívání
0/1996 21.08.1996 Neplatné - Zásady pro umisťování do ústavů soc. péče a DD
8/1996 26.09.1996 Neplatná vyhláška č. 8/96 o místních poplatcích
4/1997 13.03.1997 Vyhláška č. 4/97 o závaz. částech ÚP ČB 5- S. Vrbné - Pohůrka - U Křížku
19/1997 13.03.1997 Neplatná vyhláška č. 19/98 o symbolech města ČB a jejich užívání
5/1997 24.04.1997 Neplatná vyhláška č. 5/97 o využití prostř. Fondu rozvoje bydlení, kterou se mění vyhl.č. 5/95
7/1997 30.04.1997 Vyhláška č. 7/97 o závaz. částech změny ÚP v ČB 3 - Nemanice, U Čertíka
01.05.1997 Pravidla pro přenechání bytu do nájmu
01.05.1997 Neplatné - Zásady na vypořádání pozemků ve vlastnictví města České Budějovice pod objekty ve vlastnictví druhých osob a pozemků přilehlých k těmto objektům
0/1997 14.05.1997 Pravidla pro přenechání půdních prostor za účelem zřízení bytové jednotky
14/1997 19.06.1997 Neplatná vyhláška č. 14/97, měnící a doplňující vyhl. o místních poplatcích č. 8/96
12/1997 19.06.1997 Vyhláška č. 12/97, kterou se ruší Bytová vyhláška č. 11/95
3/1998 22.01.1998 Vyhláška č. 3/98, rušící vyhlášku č. 13/97 - Tržní řád
8/1998 15.04.1998 Vyhláška č. 8/98 o koeficientu růstu nájemného z bytů v závislosti na velikosti obce
4/1998 28.05.1998 Neplatná vyhláška č. 4/98 o nakládání s komunálním odpadem
01.06.1998 NEPLATNÁ - pravidla pro prodej nemovitostí se školskými zařízeními
15/1998 17.06.1998 Vyhláška č. 15/98 o závaz. částech změny ÚP zóny Rožnov- jih - zóna A v ČB 7
16/1998 22.07.1998 Vyhláška č. 16/98 o závaz. částech ÚP zóny Máj - jih ČB v části ČB 2
17/1998 22.07.1998 Vyhláška č. 17/98 o závaz. částech ÚPnZ Voříškův Dvůr
20/1998 14.09.1998 Neplatná vyhláška č. 20/98, kterou se mění a doplňuje Úz. plán sídel. útvaru ČB v části k.ú. ČB 3 a 4 - "Husova kolonie"
1/1999 18.03.1999 Vyhláška č. 1/99 o vytvoření a použití finančních prostředků "Fondu pomoci"
4/1999 18.03.1999 Neplatná vyhláška č. 4/99, měnící a doplňující vyhl.č. 4/98 o nakládání s komunálním odpadem
2/1999 18.03.1999 Vyhláška č. 2/99 o závaz. částech změny ÚP zóny Rožnov - živnostenský park v ČB 7
5/1999 14.04.1999 Neplatná vyhláška č. 5/99, měnící a doplňující vyhl.č. 2/97 o placeném stání motor. vozidel
6/1999 30.04.1999 Neplatná vyhláška č. 6/99 - úpl. znění vyhl. č. 4/98 o nakládání s komunál. odpadem se změnami a doplň. vyhláškou č. 4/99
7/1999 17.06.1999 Vyhláška č. 7/99, měnící závaz. části Směrnice pro uspoř. území k ÚPnSÚ ČB
8/1999 17.06.1999 Vyhláška č. 8/99 o závaz. částech změny ÚPnSÚ ČB v části k.ú. ČB 7 - lokal. Rožnov - vesn. pam. zóna
9/1999 17.06.1999 Vyhláška č. 9/99, měnící a dopl. závaz. části Směrnice pro uspoř. ÚPnSÚ ČB - Hakl. Dvory, Nové Dvory
10/1999 20.10.1999 Vyhláška č. 10/99 o závaz. částech ÚP zóny Mladé ve správním území města ČB
12/1999 18.11.1999 Neplatná vyhláška č. 12/99 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestič. nákladů MŠ, školních družin a školních klubů
11/1999 26.11.1999 Neplatná vyhláška č. 11/99, kterou se mění vyhláška o místních poplatcích č. 15/97
13/1999 22.12.1999 Neplatná vyhláška č. 13/99, kterou se mění a dopl. vyhl. č. 2/97 o placeném stání motor vozidel na místních komunikacích v ČB
0/2000 17.01.2000 Vnitřní organizační řád MP České Budějovice
1/2000 02.02.2000 Neplatná vyhláška č. 1/2000, měnící a doplň. vyhl. č. 2/97 o placeném stání motor. vozidel na místních komunikacích v ČB
2/2000 11.05.2000 Neplatná vyhláška č. 2/2000, měnící a doplň. vyhl. č. 12/99 o příspěvku na částeč. úhradu neinvest. nákladů MŠ, školních družin a školních klubů

Stránky