Vysoké školy

Jihočeská univerzita

České Budějovice, Branišovská 1645/31a
Tel: +420 389 032 191
E-mail: info@jcu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je centrem vzdělání, výzkumu a vědy jižních Čech. Založena byla v roce 1991 a tvoří ji 8 fakult. Univerzita nabízí 220 studijních oborů, 24 z nich lze studovat v angličtině a 4 v němčině.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú.

České Budějovice, Žižkova 1632/5b

e-mail: info@vsers.cz

Rektorát, tel.: 386 116 836, e-mail: rektorat@vsers.cz

Studijní oddělení, tel.: 386 116 811, e-mail: studijni@vsers.cz

Svými studijními programy je VŠERS zaměřena na výchovu a vzdělávání pracovníků integrovaného záchranného systému, veřejné správy, jejích institucí a organizačních složek. VŠERS nabízí dále v rámci Centra celoživotního vzdělávání celou řadu kurzů pro různé cílové skupiny, jako jsou např. pedagogičtí pracovníci, pracovníci veřejné správy, strážníci městských policií aj.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice, Okružní 10

V Česku jsou pouze dvě veřejné vysoké školy, které dávají programově přednost uplatnitelnosti znalostí před pouhým teoretizováním. A jednou z nich je právě VŠTE, která nabízí možnost studia až šesti různých oborů, a to jak prezenční, tak kombinovanou formou.

Akreditované obory:

Pozemní stavby

(http://www.vstecb.cz/Pozemni-stavby-1377.htm)

Ekonomika podniku

(http://www.vstecb.cz/Ekonomika-podniku-380.htm)

Stavební management

(http://www.vstecb.cz/Stavebni-management-383.htm)

 Konstrukce staveb

(http://www.vstecb.cz/Konstrukce-staveb-386.htm)

 Technologie dopravy a přepravy

(http://www.vstecb.cz/Technologie-dopravy-a-prepravy-792.htm)

 Strojírenství

(http://www.vstecb.cz/Strojirenstvi-828.htm)

 Logistické technologie

(http://www.vstecb.cz/Logisticke-technologie-1247.htm)

Telefony:
387 842 108 (studijní oddělení)
387 842 144 (kancelář rektora)
387 842 111 (podatelna, recepce)

e-mail: vstecb@vstecb.cz