Výstavba okružní křižovatky na Branišovské začne 16. května

Předáním staveniště zhotoviteli začne výstavba nové kruhové křižovatky ulic Branišovské a Milady Horákové. „Průměr křižovatky bude 32 m, bude mít čtyři ramena a tři bypassy, příští rok na ni naváže i nová místní komunikace v délce asi 640 metrů, která propojí ulice Branišovská a Na Sádkách. V prostoru křižovatky budou chodníky a přechody pro chodce. Překládat se musejí vodovodní řady, plynovod i kabely elektrického vedení. Vše by mělo pomoci dopravně vyřešit dlouhodobě nepříznivou situaci v ulici Na Sádkách a v nájezdu z ulice Na Dlouhé louce,“ uvedl náměstek primátora Petr Holický.

První etapa stavby potrvá od 16. 5. do 19. 6. 2022. Na místě bude provedeno frézování komunikace, překop ulice Branišovská pro montáž ocelových chrániček na kanalizaci, napojení nových uličních vpustí do stávající kanalizace, přeložky inženýrských sítí a osazení chrániček pro inženýrské sítě. V rámci této etapy dojde v ulici Branišovská v úseku mezi ulicemi M. Horákové a J. Opletala k úplné uzavírce komunikace. Řidiči do 6 t jedoucí ze směru Dubné/ Branišov mohou tuto uzavírku objíždět ulicí M. Horákové, O. Nedbala a J. Opletala zpět na Branišovskou. Stejná trasa v opačném směru je pak i pro řidiče jedoucí z centra. Řidiči vozidel nad 6 t ze směru Dubné/ Branišov budou směřováni objízdnou trasou dále po ulici M. Horákové až na E. Rošického a dále po Husově třídě směr centrum, stejná trasa platí i pro řidiče jedoucí v opačném směru.

 

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 12. 5. 2022.