Vzdálené detektory budou sledovat dopravu

Vzdálené detektory pro řízení dopravy vstupují do druhé etapy

Další strategické detektory, které jsou určeny pro sledování dopravy (intenzita, klasifikace dopravního proudu, rychlost vozidel) budou osazeny na vybraných měřících profilech komunikací. „Jedná se celkem o 180 detektorů v 42 profilech. Osazeny budou přímo do konstrukční vrstvy vozovky a napájet je bude vlastní baterie. Snímaná data o provozu budou přenášena bezdrátově a agregována v centrálním prvku, který bude poskytovat výstup, mimo jiné, pro potřeby stávající dopravní řídicí ústředny. Zásadním přínosem jejich instalace je možnost kontinuálního sledování a vyhodnocování dopravní situace. Takto získaná data budou sloužit nejen pro dopravně inženýrské rozhodování, ale v budoucnu i pro dopravně závislé řízení, které bude pružně reagovat na aktuální dopravní situaci ve městě,“ říká náměstek primátora Viktor Lavička s tím, že aktuálně bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele. „Komise provedla hodnocení nabídek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a kontrolu dokladů před podpisem smlouvy. Vybraného dodavatele bude schvalovat rada města. Předpokládaný termín zahájení prací je v dubnu 2021 a jejich ukončení září 2021,“ dodává náměstek.

V první etapě bylo osazeno 114 strategických detektorů na 36 profilech.

Oblasti instalace dopravních detektorů:

Oblast centrum – Pražská třída, Rudolfovská třída, Lidická třída, Husova třída, ulice Na Sadech

Oblast západ – Husova třída, ulice Levobřežní, Na Dlouhé louce, Branišovská

Oblast jih – Lidická třída, ulice Mánesova a Novohradská

Oblast východ – Rudolfovská třída, ulice Nádražní, Zanádražní, Dobrovodská, Mánesova

Oblast severovýchod – Pražská třída, ulice Okružní, Zanádražní, Nádražní, Strakonická

Oblast severozápad – ulice Levobřežní a Strakonická

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 18. 3. 2021.