Zájem o rozšíření městského kamerového systému prověří tržní konzultace

Město jako zadavatel připravuje opětovné vypsání veřejné zakázky na rozšíření městského kamerového dohledového systému pro měření a sledování dopravy.

Jde o komplexní řešení nově osazených 63 kamerových bodů, na kterých bude 43 kamer otočných a 119 kamer fixních. Umístěny budou na trakčních a kamerových sloupech, dále na sloupech veřejného osvětlení a světelné signalizace i na domech. Součástí zakázky je doplnění optických a radiových sítí, které využívá městská policie i dopravní podnik a doplnění serverovny na městské policii o nové servery, síťové prvky a software, který bude integrován se stávajícím systémem, a také správa a údržba dodaného zařízení. Datové výstupy bude využívat rovněž nové dopravní informační a řídící centrum, které vzniká v areálu dopravního podniku v Horní ulici,“ říká náměstek primátora Petr Holický.

Registrace k účasti na předběžné tržní konzultaci bude do 2.6.2022 do 12.00 hodin.

Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci je v podrobnostech uveřejněna v elektronickém nástroji Tender arena https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilgordionBudejovice; ID: 22103.

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 24. 5. 2022.