Zajímavé osobnosti

Otakar Jeremiáš (1892 – 1962) – hudební skladatel a pedagog, od r. 1918 ředitelem zdejší hudební školy a organizátor zdejšího hudebního života

Vojtěch Jírovec (1763 – 1850) – zdejší rodák, velmi plodný hudební skladatel období klasicismu. Ředitel a kapelník císařské opery.

Jan Valerian Jirsík (1798 - 1883) – zdejší biskup (1851 – 1883), mimořádně zasloužilý o zdejší české školství a charitativní činnost. Zakladatel českého gymnázia a ústavu hluchoněmých.

Adalbert Lanna (1805 – 1866) – významný podnikatel, předseda zdejší Obchodná a průmyslové komory. Zasloužil se o regulaci českých řek, o výstavbu železniční sítě atd.

Ludmila Polesná (1934 – 1988) – sportovkyně, mnohonásobná mistryně republiky ve vodním slalomu, nositelka 19 medailí z mistrovství světa (z toho 6 zlatých).

Adolf Träger (1888 – 1965) – malíř a kulturní činitel se zásluhami o památkovou péči a muzejnictví. Zakladatel Klubu za staré Budějovice.

JUDr. August Zátka (1847 – 1935) -  český politik s velkými zásluhami o zdejší české školství, obchod a průmysl. Stál u zrodu všech zdejších významnějších českých průmyslových podniků.

Čestní občané Českých Budějovic

Čestné občanství je nejvyšší formou ocenění pro zasloužilé osobnosti, kterou uděluje městské zastupitelstvo. Institut čestného občanství byl v Čechách právně zakotven novým obecním zřízením z roku 1864, i když k jeho udělování někde docházelo již předtím.

Prvním doloženým nositelem čestného občanství Českých Budějovic byl hudební skladatel Vojtěch Jírovec, jemuž bylo uděleno asi v roce 1807. Za Rakousko-Uherska bylo udělováno především osobnostem německé národnosti, například továrníkovi Carlu von Hardtmuth (1804 - 1881) v roce 1874, vyznamenání byli ale i někteří Češi jako například biskup Martin Josef Říha (1839 - 1907) v roce 1899.

S čestným občanstvím se pojilo právo volit, a proto docházelo k různým machinacím. V roce 1902 bylo čestné občanství účelově uděleno dvaceeti šesti osobám. Další aféra se opakovala před obecními volbami 1906, kdy bylo jmenováno celkem dvacet čtyři čestných občanů.

Po vzniku Československa v roce 1918 naopak v drtivě většině dostávaly čestné občanství české osobnosti, z místních například August Zátka. Během druhé světové války o ně někteří příšli, ale po osvobození v roce 1945 jim bylo většinou navráceno. V tomto období se poprvé vyskytly případy udělení čestného občanství in memoriam, a to senátorovi Aloisi Křížovi či řediteli Jihočeského divadla Josefu Stejskalovi.

Po roce 1948 docházelo k udělování čestného občanství jen výjimečně, spíše je nahrazoval čestný odznak města. Od roku 1979 nebylo čestné občanství uděleno.

 

Čestní občané:

 

 • Jírovec Vojtěch (1763 - 1850), hudební skladatel, kapelník dvorního divadla | čestné občanství uděleno 1807
 • Schaaffgotsche Johann Prokop, říšský hrabě (1748 - 1813), biskup | 1811
 • Janko Franz, guberniální rada | 1827
 • Bill Augustin (1775 - 1831), rektor koleje piaristů | 1827
 • Dichtl Herrman (1802 - 1877), biskupský notář | 1836
 • Höniger Franz (1785 - 1854), krajský hejtman | 1837
 • Trinks Rupert (1783 - 1850), rektor koleje piaristů | 1837
 • Lidmansky Adalbert (1795 - 1858), kanovník, guberniální rada | 1838
 • Pelzeter Karl (1766 - 1842), farář v Doudlebech |1840
 • Geith Johann (1765 - 1844), kapitulní probošt | 1841
 • Böhm Leo (1790 - 1858), profesor na filozofickém ústavu | 1842
 • Reyl Josef, krajský hejtman | 1845
 • Gottl Karl (1790 - 1852), krajský správce tabákové režie | 1845
 • Schefczik Bonaventura (1801 - ?), kněz řádu piaristů, profesor | 1845
 • Bernert Cajetan (1804 - 1862), kněz řádu piaristů, profesor teologie | 1846
 • Schrenk Josef von, baron (1798 - 1873), prezident krajského soudu | 1863
 • Sazyma Franz (1787 - 1873), krajský fyzikus | 1864
 • Baillou Wilhelm von, baron (1815 - 1890), plukovník, velitel 35. pěšího pluku | 1868
 • Beust Friedrich Ferdinand hrabě (1809 - 1886), rakouský ministerský předseda | 1871
 • Hardtmuth, Carl von (1804 - 1881), majitel továrny | 1874
 • Kail Cajetan (1806 - 1884), obchodník | 1876
 • Lanna Adalbert von (1836 - 1909), loďmistr | 1879
 • Claudi Eduard von (1810 - 1884), starosta Českých Budějovic | 1880
 • Seidl von Rechtenau Franz (1811 - 1890), prezident krajského soudu | 1882
 • Lampl Johann (1821 - 1892), městský radní | 1889
 • Stegmann Johann (1823 - 1905), starosta Českých Budějovic, továrník | 1897
 • Říha Martin Josef (1839 - 1907), biskup | 1899
 • Kneissl Josef (1830 - 1910), starosta Českých Budějovic, stavitel | 1899
 • Taschek Anton Franz (1831 - 1906), obchodník | 1899
 • Nitsche Friedrich (1835 - 1923), starosta Vyššího Brodu | 1899
 • Funke Alois (1834 - 1911), advokát v Litoměřicích | 1899
 • Lindner Adolf (1827 - 1906), ředitel muzea | 1899
 • Bärenreiter Josef Maria (1845 - 1929), poslanec říšské rady | 1902
 • Eppinger Karl (1853 - 1911), poslanec zemského sněmu | 1902
 • Grössl Wenzel (1856 - 1910), poslanec zemského sněmu a říšské rady | 1902
 • Grohmann Virgil (1831 - 1919), dvorní rada, profesor v Litoměřicích | 1902
 • Haas Josef (1857 - 1908), městský radní, obchodník | 1902
 • Hansen Ludolf Edmund 0845 - 1903), městský radní, knihkupec | 1902
 • Hawelka Karl (1831 - 1914), notář, člen městského výboru | 1902
 • Herbst Eduard (1820 - 1892), poslanec zemského sněmu a říšské rady | 1902
 • Kauffmann Karl (1828 - 1904), městský radní | 1902
 • Kiemann Johann (1844 - 1919), advokát v Praze | 1902
 • Knapp Josef (1831 - 1909), městský radní, obchodník | 1902
 • Koch Mathias (1839 - 1926), ředitel německého gymnázia | 1902
 • Miegl Wilhelm (1851 - 1933), okresní starosta, advokát | 1902
 • Morgner August (1849 - 1904), městský radní, obchodník | 1902
 • Pergelt Anton (1853 - 1910), poslanec říšské rady | 1902
 • Rosenauer Josef (1835 - 1910), městský radní, poslanec zemského sněmu | 1902
 • Schier Josef (1822 - 1906), městský radní, poslanec zemského sněmu a říšské rady | 1902
 • Siegmund Adolf (1831 - 1916), starosta Teplic | 1902
 • Schreiner Gustav (1847 - 1922), poslanec zemského sněmu a říšské rady | 1902
 • Taschek Josef (1857 - 1939), zástupce starosty, poslanec zemského sněmu | 1902
 • Urban Karl (1855 - 1925), poslanec zemského sněmu | 1902
 • Vollgruber Franz Engelbert (1847 - 1917), poslanec zemského sněmu | 1902
 • Werunsky Albert, JUDr. (1844 - ?), poslanec zemského sněmu | 1902
 • Zabusch Franz (1846 - ?), dvorní rada | 1902
 • Zink Franz Josef (1844 - 1924), městský radní, hodinář | 1902
 • Zuleger Julius (1839 - 1919), ředitel reálky, člen městského výboru |1902
 • Wunder Adam (1817 -1905), krajský rabín | 1902
 • Roesch Albert, ministerský rada na ministerstvu spravedlnosti | 1905
 • Foerster, Emil von (1838 - 1909), úředník na ministerstvu vnitra | 1905
 • Perko Franz, předseda západočeské župy školního spolku v Nýřanech | 1906
 • Herold Josef (1861 - 1932), advokát v Mostu | 1906
 • Zuleger Theodor (1858 - 1929), poslanec říšské rady, statkář v Libočanech | 1906
 • Malý Josef (1857 - 1912), poslanec zemského sněmu | 1906
 • Schreiter Franz (1861 - ?), poslanec říšské rady, učitel v Litoměřicích | 1906
 • Marchet Gustav (1846 - 1916), ministr kultu a vyučování | 1906
 • Prade Heinrich (1853 - 1927), ministr | 1906
 • Derschatta von Standhalt, Julius (1852 - 1924), ministr železnic | 1906
 • Chlumetzky, Johann von (1834 - 1924), ministr, člen panské sněmovny | 1906
 • Gross Gustav (1856 - 1935), poslanec říšské rady | 1906
 • Stepan Eduard, finanční koncipista, člen výboru německého školského spolku ve Vídni | 1906
 • Bendel Josef'(1848 - 1915), poslanec říšské rady, profesor | 1906
 • Khemeter Franz, starosta Českého Krumlova | 1906
 • Pabsch Heinrich, starosta Kaplice | 1906
 • Schrammel Johann, starosta Volar | 1906
 • Zdiarsky Johann (1849 - 1907), starosta Prachatic |1906
 • Jaksch von Wartenhorst, Rudolf (1855 - 1947), univerzitní profesor v Praze | 1906
 • Titta J. W., předseda německé lidové rady v Třebenicích | 1906
 • Pammer Bruno (1866 - 1924), opat kláštera ve Vyšším Brodě |1906
 • Wonesch Mathias (1848 - 1932), českobudějovický děkan | 1906
 • Zach Stefan (1842 - 1925), ředitel německého gymnázia |1906
 • Knothe Franz (1847 - 1909), ředitel německého učitelského ústavu | 1906
 • Bardachzi Franz (1849 - 1911), ředitel německého dívčího lycea v Praze |1906
 • Köpl Karl (1851 - 1932), ředitel místodržitelského archivu v Praze |1906
 • Weiss Hugo (1845 - 1919), prezident krajského soudu |1909
 • Hůlka Josef Antonín (1851 - 1920), českobudějovický biskup |1917
 • Weyde Franz (1839 - 1924), profesor německého učitelského ústavu | 1917
 • Zátka August (1847 - 1935), advokát | 1922
 • Beneš Edvard (1884 - 1948), československý prezident | 1937
 • Masaryk Tomáš Garrigue (1850 - 1937), československý prezident | 1937
 • Hodža Milan (1878 - 1944), československý ministerský předseda | 1938
 • Stalin Josef' Vissarionovič (1879 - 1953), generální tajemník ÚV KSSS | 1945 - Čestné občanství bylo odebráno v roce 2017.
 • Fierlinger Zdeněk (1891 - 1976), předseda československé vlády | 1946 - Čestné občanství bylo odebráno v roce 2021.
 • Gottwald Klement (1896 - 1953), předseda československé vlády | 1946 - Čestné občanství bylo odebráno v roce 2017.
 • Stránský Jaroslav (1884 -1973), ministr školství | 1946
 • Svoboda Ludvík (1895 - 1979), ministr obrany | 1946
 • Šrámek Jan (1870 - 1956), náměstek předsedy vlády | 1946
 • Hála František (1893 - 1952), ministr pošt | 1946
 • Laušman Bohumil (1903 - 1963), ministr průmyslu | 1946
 • Nosek Václav (1892 - 1955), ministr vnitra | 1946 - Čestné občanství bylo odebráno v roce 2021.
 • Zenkl Petr (1884 - 1975), náměstek předsedy vlády | 1946
 • Kříž Alois (1881 - 1945), senátor | 1946
 • Macek Jaroslav (1889 - 1947), kněz | 1946
 • Ponec Josef 0874 - 1946), redaktor Jihočeského dělníka | 1946
 • Stejskal Josef (1897 - 1942), režisér Jihočeského divadla | 1946
 • Trčka Otakar (1883 - 1955), intendant Jihočeského divadla | 1946
 • Vydrová Marie (1851 - 1946), senátorka | 1946
 • Benešová Hana (1885 - 1974), manželka československého prezidenta | 1947
 • Foerster Josef Bohuslav (1859 - 1951), hudební skladatel | 1948
 • Novák Vítězslav (1870 -1949), hudební skladatel | 1948
 • Nejedlý Zdeněk (1878 - 1962), ministr školství | 1948 - Čestné občanství bylo odebráno v roce 2021.
 • Zápotocký Antonín (1884 - 1957), předseda československé vlády | 1949 - Čestné občanství bylo odebráno v roce 2021.
 • Gubarev Alexej Alexandrovič (*1931), sovětský kosmonaut | 1978
 • Šatalov Vladimír Alexandrovič (*1927), sovětský kosmonaut | 1978
 • Romaněnko Jurij Viktorovič (*1944), sovětský kosmonaut | 1978
 • Grečko Georgij Michajlovič (*1931), sovětský kosmonaut | 1978
 • Těreškovová Valentina (*1937), sovětská kosmonautka | 1979 - Čestné občanství bylo odebráno v květnu 2022.

 

Desky čestného občanství

 Desky čestného občanství

 

Stránka Matriky čestných občanů: Adalbert von Lanna

Stránka Matriky čestných občanů: Johann Stegmann

Stránka Matriky čestných občanů: Adalbert von Lanna

Stránka Matriky čestných občanů: Johann Stegmann

 

Projednání udělení čestného občanství prezidentům Masarykovi a Benešovi v městském zastupitelstvu

Projednání udělení čestného občanství prezidentům Masarykovi a Benešovi v městském zastupitelstvu 

 Projednání udělení čestného občanství prezidentům Masarykovi a Benešovi v městském zastupitelstvu  

Projednání udělení čestného občanství prezidentům Masarykovi a Benešovi v městském zastupitelstvu

Projednání udělení čestného občanství prezidentům Masarykovi a Benešovi v městském zastupitelstvu