Základní školy zřizované statutárním městem České Budějovice

Statutární město České Budějovice zřizuje 16 základních škol. 2 školy jsou pouze s I. stupněm (Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice a Základní škola a mateřská škola, Vl. Rady 1, České Budějovice).

Zřizované školy: