Zanádražka vstupuje do dalších etap stavebních prací

Stavební práce na dalších částech zanádražní komunikace začnou 20. května 2022. Konkrétně se jedná o realizaci akcí „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa a  5. etapa“. Tato stavba koncepčně navazuje na tři už realizované etapy. Hlavním účelem je umístit a stabilizovat přeložku silnice II/157 v návaznosti na plánovanou dopravní infrastrukturu celorepublikového významu. Prioritně stavba řeší napojení na dálnici D 3, konkrétně na úsek Úsilné – Hodějovice.

Už zrealizovaná část 4. etapy prochází v úseku ulice U Lávky k okružní křižovatce Mladé směrem k ulici Novohradská. Poslední zbývající část 4. etapy společně s 5. etapou umožní dopravní napojení na dálnici D3.

„Jedná se o společnou investici Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice. Celkové náklady za realizaci stavební části, kterou financuje město, včetně nákladů na projektovou dokumentaci, technický dozor, koordinátora bezpečnosti práce a na výkup pozemků činí 20 935 000 korun včetně DPH,“ říká primátor Jiří Svoboda.

„Stavební část financovaná městem zahrnuje chodníky a smíšené stezky pro pěší a cyklisty, veřejné osvětlení a přípravu pro uložení nových telekomunikačních sítí. Součástí jsou i sadovnické úpravy, konkrétně vegetační úpravy podél nově vybudované komunikace,“ dodává náměstek primátora Petr Holický.

 

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 20. 5. 2022.