Zápisy do mateřských školek opět elektronicky

Rodiče mohou své děti zapisovat do mateřských škol prostřednictvím elektronických žádostí už nyní, a to až do 30. dubna 2021. „Žádost najdou na adrese http://zapismscb.c-budejovice.cz. V době přijímacího řízení, pod desetimístným číselným identifikátorem získaným při registraci, mohou sledovat postup vlastního vyřizování. Na této webové adrese jsou uveřejněny veškeré potřebné informace včetně kritérií a počtu volných míst,“ říká k postupu náměstek primátora Viktor Vojtko a dále připomíná, že k získání žádosti je nutné číslo pojištěnce z kartičky zdravotní pojišťovny. „Žádost je možné stáhnout i z webových stránek příslušných mateřských škol,“ upřesňuje náměstek.

Součástí vygenerované žádosti je příloha pro potvrzení dětského lékaře. Vyplněnou žádost včetně této přílohy je pak třeba v časech stanovených konkrétní mateřinkou předat na vybrané škole. Přijímací řízení je rozhodováním podle správního řádu. Správní řízení vede ředitelka mateřské školy samostatně, proto v případě podávání více žádostí je nutné doručit osobně úplnou žádost na každou z žádaných školek. „Žádost se vyplňuje jen jednou a rodič si pořídí potřebné kopie, totéž platí i o potvrzení lékaře. Vlastní zápis, tedy příjem už vyplněných žádostí přímo v mateřských školách, je 3. a 4. května 2021,“ dodává náměstek Viktor Vojtko.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 6. 4. 2021.