Zastupitelé schválili stovky tisíc pro seniory

Neinvestiční dotace na podporu celoroční činnosti seniorů ve třech organizacích schválilo zastupitelstvo města. Klub Aktiv, z. s. dostane 367 tisíc korun. Tento seniorský spolek má více než 500 členů a nabízí široké portfolio volnočasových aktivit. Dobrovolníci vedou například pěvecký sbor, filmový a bridge klub, discgolf i stolní tenis. Pořádají cvičení, vycházky, divadelní zájezdy, poznávací výlety i přednášky. Částka 180 tisíc korun patří městské organizaci Senioři ČR, která vytváří širokou nabídku aktivit pro zdravý životní styl, rozvíjení tělesné, psychické a duchovní kultury osobnosti s vědomím, že aktivní život přispívá k utváření nových vztahů k lidem a pomáhá překonat osamění,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Chovanec a doplnil, že 53 tisíci korunami byla podpořena také společnost Ledax o.p.s., která je dlouhodobým poskytovatelem terénních sociálních a zdravotních služeb i volnočasových aktivit zamezujícím izolovanosti seniorů.

Ilustrační foto Pixabay

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 11. 5. 2022.