Ženu Českobudějovicka je možné nominovat do konce května

Do středy 31. května je možné nominovat ženu za její významný počin či přínos v sociální oblasti v našem městě. Z přijatých návrhů vybere odborná porota celkem 3 ženy do užší nominace a následně pak bude jedna z nich slavnostně vyhlášena 17. června v průběhu společenského galavečera MODA Fashion Day/s 2023 na Výstavišti. Vyhlašovatelem výzvy je opět českobudějovický spolek DialogCB. Na stránkách (http://dialogcb.cz/projekt/zena-ceskobudejovicka-2023/) je ke stažení nominační formulář.

„Sociální oblast je poměrně široká a jejím společným jmenovatelem je pomoc a podpora. Pokud se člověk rozhodne věnovat tomuto oboru, předpokládá to jistou míru empatie v něm samém, ale také odvahu, odhodlání a chuť měnit svět k lepšímu. Pokud osobnost s těmito vlastnostmi znáte, nominujte ji," vyzvala primátorka Dagmar Škodová Parmová, která nad akcí převzala záštitu, zasedne v porotě a vítězku bude 17. června dekorovat.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 24. 5. 2023.