Zklidnění dopravy a řešení veřejného prostoru

Náměstí Přemysla Otakara II. je nejvýznamnějším veřejným prostranstvím v Českých Budějovicích. Je to také místo setkávání, místo, které naše město reprezentuje. Aby bylo možné poskytnout větší prostor lidem, rozvoji obchodu, služeb a využití náměstí a centra města, je nutné vyřešit zejména zásadní otázku spojenou s dopravou, která jej významným způsobem limituje.

Část náměstí slouží v současné době automobilové dopravě, pro parkování a jako velká okružní křižovatka. Pobytové možnosti náměstí se tak výrazně zužují buď do jeho okrajů – chodníků a podloubí domů po jeho obvodu, anebo do jeho středu okolo kašny. Široká silnice i křižovatky ve všech čtyřech rozích náměstí omezují logické pěší vazby. Podloubí a chodníky jsou tak navíc zcela odtrženy od samotného středu náměstí a tento prostor zůstává nevyužitý.

Město České Budějovice přišlo s projektem Zklidnění dopravy a řešení veřejného prostoru v historickém centru města, který ukazuje způsob, jakým by se dala tato léta neřešená situace v centru zlepšit. S ohledem na to, že centrum města slouží primárně veřejnosti, jeho obyvatelům a podnikatelům, byl výše uvedený záměr představen těmto subjektům a taktéž byl zpracován dotazník zabývající se názory jednotlivých respondentů a taktéž názory na vnímání centra města a požadavky na jeho další rozvoj.

Podrobnější výsledky šetření jsou zveřejněny na www.centrumvklidu.cz