Změny režimu dopravy v lokalitách nově vzniklých parkovací zón

Zavedení parkovacích zón v jejich dokončené III. etapě si v některých částech vyžádalo změnu režimu dopravy. Jedná se například o zavedení jednosměrných úseků komunikací v oblasti ulic Pabláskova, Prokišova, Jungmannova a v lokalitě vymezené ulicemi M. Vydrové, Polní a Roháče z Dubé. Další pro řidiče důležitou změnou, je zavedení předností zprava v rozsahu vyznačených oblastí se Zónou dopravního omezení. To se týká zákazu stání a omezené rychlosti na 30 km/hod., jež platí v celé zóně až do výjezdu z ní.

Od středy 1. prosince 2021 začíná platit parkovací režim pro návštěvnické, smíšené a rezidentní stání a dojde také ke zprovoznění osazených parkovacích automatů. Vyzývám řidiče, aby v zónách nejezdili po paměti a pozorně sledovali dopravní značení, které se netýká jen parkování,“ uvedl náměstek primátora Petr Holický.

V roce 2020 dokončilo město druhou etapu modrých zón, a to v jihovýchodní části. Následná třetí etapa se týká oblastí Havlíčkovy kolonie, Lidické třídy po ulici Papírenská a přilehlých ulic. Hlavním smyslem zavedení modrých zón je zvýšení komfortu v podobě jistoty parkování, a to jak rezidentům, tak i firmám a institucím. Tuto skutečnost potvrzují i průzkumy a zkušenosti rezidentů v lokalitách, kde parkovací zóny již fungují.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 30. 11. 2021.