Zpracovatelé dokončili analýzy zranitelnosti města a už začínají pracovat na návrzích opatření

Rada města na svém jednání 23. srpna 2021 vzala na vědomí analytickou část připravované Adaptační strategie města. Výstupy analýz teplotních snímků, sociodemografických dat, řízených rozhovorů i ankety mezi obyvateli ukázaly, která místa ve městě jsou nejzranitelnější. A právě na ně se zaměří návrhy adaptačních opatření. Cílem je omezit přehřívání v době letních veder a zlepšit hospodaření s dešťovou vodou. Významná bude také prevence proti škodám způsobeným silným větrem a přívalovými srážkami.

V analytické části Adaptační strategie nashromáždili zpracovatelé velké množství dat o městě, mimo jiné i díky přispění místních obyvatel. Následnou analýzou byla identifikována nejzranitelnější místa: zpevněné plochy náměstí a parkovišť, okolí hlavních dopravních tahů či sídliště a rozsáhlé průmyslové areály bez dostatku zeleně.

„Zvláště pak do těchto míst, kde se každý den pohybuje velké množství lidí, budou směřovat návrhy účinných opatření. Budeme se jim věnovat v průběhu druhé fáze prací na strategii letos na podzim,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec. Po zkušenostech extrémních projevů počasí z letošního léta bude speciální pozornost věnována také opatřením pro minimalizaci rizika škod při silném větru nebo přívalových deštích.

Součástí Analytické části strategie byla i Pocitová mapa, kterou vytvořili obyvatelé města svými postřehy a názory zaznamenanými na internetu. Nejvíce pozitivních hlasů získaly lokality s významným podílem zeleně a místa v blízkosti vody. Konkrétně park Stromovka, Sokolský ostrov, parkové plochy podél Mlýnské stoky, stezky podél Vltavy i Malše, Velký jez na Malši, slepé rameno Malše U Špačků a další. Nejvíce lidé oceňovali místa se vzrostlou zelení, která poskytuje stín a chladí. Kladně hodnocena byla okolí řek a vodních ploch a místa s doprovodnou infrastrukturou jako jsou hřiště, lavičky či občerstvení.

Naopak špatně se lidé v horku cítí třeba na náměstí Přemysla Otakara II., Lannově třídě, Senovážném náměstí, v okolí nákupních center s velkými parkovišti bez stromů, kolem hlavních silnic (Husova, Pražská , Nádražní a Mánesova ) a na nezastíněných zastávkách MHD. Mezi další lokality, kde chybí stromy a zeleň tam není v úplně dobré  kondici lidé nejčastěji řadili sídliště Máj, Vltavu a Šumavu.

Nyní se s dokumentem seznámí odborná pracovní skupina. Poté, co zpracovatelé zapracují její připomínky, bude dokument zveřejněn na www.adaptuj-cbudejovice.cz. Už nyní se ale rozbíhají práce na další fázi projektu - návrhu konkrétních opatření. Ten by měl vzniknout a následně být veřejně projednán do jara 2022. Adaptační strategii na dopady změny klimatu zpracovává konsorcium společností RADDIT consulting, EKOTOXA a Nadace Partnerství. Příprava adaptační strategie byla podpořena finančními prostředky z Norských fondů.

 

Kontakt na zástupce zpracovatele adaptační strategie: Martin Ander, vedoucí programu Adapterra Nadace Partnerství, tel. 732 565 042

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 24. 8. 2021.