Adaptační strategie města

Město České Budějovice od února 2021 zpracovává Místní adaptační strategii města České Budějovice na změnu klimatu, ale rozhodnutí o zpracování této strategie a příprava začala již počátkem roku 2020. Adaptační strategie navazuje na Strategický plán města České Budějovice a  Analýzu potenciálu Smart Cities města Česká Budějovice a pracuje s dalšími dílčími analýzami, které město dříve zpracovalo nebo se na nich spolupodílelo, např. Analýza potenciálu srážkových vod.

V současné době je zpracována Analytická část. Celá strategie by podle harmonogramu měla být hotova a schválena na jaře 2022. Podrobnější informace ke zpracování strategie jsou k dispozici na projektovém webu města k danému tématu: www.adaptuj-cbudejovice.cz, kde kromě informací a pozvánek zveřejňujeme např. zajímavé inspirace pro vlastníky a investory.

Zpracovatelem adaptační strategie je konsorcium společností RADDIT consulting, EKOTOXA a Nadace Partnerství a projekt je podpořen z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu z Norských fondů.

Na přípravě město spolupracuje s řadou odborníků, kteří se tématu projevů v důsledku změn klimatu v místním prostředí věnují dlouhodobě (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, CzechGlobe, ENKI, o.p.s., Biologické centrum AV ČR). Někteří z nich jsou také členy pracovní skupiny pro přípravu adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu.

Příklady již realizovaných nebo připravovaných investičních akcí s prvky adaptace na změnu klimatu:

 

Stránka byla upravena 9. 12. 2021.