Aktuality města České Budějovice

20.10.2008 / Kompletní rekonstrukce ledové plochy v první hale českobudějovického zimního stadionu byla zahájena v letošním dubnu. „Nevyhovující technologii chlazení nahradil zcela nový moderní systém umožňující stejnoměrné namražení  ledu po celé ploše a zčásti bylo úplně obnoveno i příslušné strojní vybavení. Vlastnímu uložení chladícího zařízení  ale předcházela totální likvidace původní plochy až na podkladové... / více
20.10.2008 / V souladu se zákonem organizuje v těchto dnech Český statistický úřad výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2008 (SILC  2008), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Primátora města Juraje Thomu o tom informovali představitelé ČSÚ. Šetření začalo v celé republice 23. února, potrvá do 11.... / více
20.10.2008 / Od 1. dubna 2008 vstupuje v platnost vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ČR č.281/2007 Sb., která mění podmínky provozování taxislužby. V Českých Budějovicích se přímo dotkne asi sto dvaceti evidovaných taxikářů. Na chystané změny je upozorňuje už od začátku letošního roku odbor dopravy a silničního hospodářství. „Každý námi registrovaný provozovatel taxislužby... / více
20.10.2008 / V pondělí  25. srpna byly v domě U Beránka vyhlášeny výsledky amatérské fotografické soutěže Budějovické kašny a fontány, kterou pořádalo město společně s 1. JVS a Ateliérem U Beránka. "Soutěže se zúčastnilo 88 fotografů, kteří zaslali celkem 375 soutěžních fotografií. Považuji to za mimořádný úspěch a jsem rád, že se nám... / více
20.10.2008 / Primátor jednal o zástavbě na křižovatce Mánesova-Lidická / více
20.10.2008 / První školní den budou městští strážníci ve spolupráci s Policií ČR střežit přechody u základních škol. „Prvního září nebude v Českých Budějovicích jediný přechod u základních škol, který by nebyl pod dohledem strážníků nebo policistů. Obzvláště první školní den, kdy se děti – ještě roztěkané - vrátí z prázdnin, do škol nastupují prvňáčci a... / více
20.10.2008 / Během dvou prázdninových měsíců byly ve školách provedeny opravy a investiční akce, které by nebyly v běžném provozu možné. "Mezi hlavní a investičně nejnáročnější  patří přístavba školní družiny a rekonstrukce školních prostor v přízemí v Základní a Mateřšké škole Vl. Rady v Mladém za 16 milionů  korun. Škola tak získá  nové třídy v patře, opravené třídy... / více
20.10.2008 / Vyšlo nové číslo "Novin českobudějovické radnice" v elektronické podobě na našem webu. Čtěte zde, ke stažení po kliknutí tady. Papírová verze novin se objeví v nejbližších dnech. V elektronické podobě vydáváme noviny od ledna roku 2004 jak vidíte v archivu. Příprava a realizace je časově poměrně náročná, proto bychom rádi věděli,... / více
20.10.2008 / Rada města na svém zasedání 27. srpna 2008 schválila Koncepci prevence kriminality na léta 2009 až 2011. "Jejím základem je především bezpečnostní analýza nejproblémovější části města - sídliště Máj. Na základě koncepce bude možné čerpat dotace ze 400 milionů korun vyčleněných na letos vyhlášenou vládní Strategii prevence kriminality. Tyto peníze nám pomohou zlepšit... / více
20.10.2008 / .A.S.A. bude zajišťovat svoz odpadu i nadále / více
20.10.2008 / Úplně uzavřena zůstane českobudějovická silnice Plavská v úseku železničního přejezdu u Jižní zastávky od 19. září do 24. září 2008. Důvodem této přechodné uzavírky jsou plánované stavební úpravy na objektu železničního přejezdu v rámci optimalizace trati Horní Dvořiště – České Budějovice. Stanovená obousměrná objížďka pro veškerou dopravu povede ulicemi L. M.... / více
20.10.2008 / O čem hlasují zastupitelé? Podívejte se / více
20.10.2008 / Celkem 63 lidí využilo od ledna do srpna úředních hodin na služebně Máj a přišli za strážníky se svými podněty. „Návštěvy občanů na služebně se týkaly především vyřešení výzev pro nepřítomné řidiče, předání nalezených věcí a dokladů a žádost o provádějí častější kontroly konkrétního místa se zaměřením na porušování veřejného... / více
20.10.2008 / Počet loupežných přepadení meziročně poklesl / více
20.10.2008 / V českobudějovické Tylově ulici č. 9 bude v polovině března dokončena rozsáhlá rekonstrukce bývalého stacionáře Domovinka. V tomto odloučeném pracovišti Domova pro seniory Máj budou poskytovány jak odlehčovací služby, tak i služby denního stacionáře. „Je to myslím velmi dobrá zpráva především pro ty, kteří se starají o nemohoucí rodiče nebo příbuzné a... / více
20.10.2008 / Sportovně nadační akce s názvem Tesco - Běh pro život  se koná v sobotu 6.9.2008 ,  start běhu je v 15.00 hodin u obchodního domu TESCO v ulici J. Boreckého. Trasa: Tesco - areál Výstaviště - chodník podél Husovy ulice - světelný přechod přes Dlouhou louku - chodník na Dlouhém mostě - ulice... / více
20.10.2008 / Českobudějovický magistrát zajišťuje letos poprvé sběr biologicky rozložitelného odpadu do speciálních mobilních velkoobjemových kontejnerů, které budou k dispozici obyvatelům města v následujících místech a termínech. Od 9. září do 23. září 2008 budou kontejnery umístěny po celý den v Nemanicích ( ulice Opatovická u výměníku ), v Mladém ( ulice Osiková ) a... / více
20.10.2008 / Společné jednání dotčených orgánů a představitelů okolních obcí nad navrhovanou změnou územního plánu v lokalitách sídliště Vltava a Stará cesta v Českém Vrbném, jejíž zadání schválilo vloni zastupitelstvo města, se uskuteční 14. března od 10.00 hodin v zasedací místnosti č.221 v budově radnice. Navrhovaná změna se týká prostoru mezi Husovou třídou směrem k Českému Vrbnému... / více
20.10.2008 / Ambulance léčby bolesti, v oboru Paliativní medicíny a léčby bolesti,  která se v Českých Budějovicích bude otevírat v polovině března, je vůbec prvním nestátním zdravotnickým zařízením svého druhu v regionu. Snahy o koncepční řešení terapie chronické bolesti se datují od 60. let, v roce 1961 byla založena první pain clinic ve státě Washington. Česká Společnost... / více
20.10.2008 / Úplně uzavřena bude v sobotu 8. března 2008, v čase  od 9.00 do 14.00 hodin  ulice U Černé věže v úseku od Hroznové po náměstí Přemysla Otakara II. Částečně bude také uzavřena Kanovnická ulice v úseku od ulice U Černé věže po Kněžskou. Důvodem je zajištění bezpečnosti pěších při církevním obřadu, při... / více
20.10.2008 / Společné jednání o návrhu nového územního plánu obce Úsilné se uskuteční 11. března 2008 od 10.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v českobudějovické radnici za účasti dotčených orgánů a zástupců okolních obcí. Lhůta pro uplatnění stanovisek a připomínek je do 10. dubna 2008. Do tohoto data je také možné nahlédnout do návrhu... / více
20.10.2008 / Křižovatka českobudějovických komunikací A. Kříže a V Hluboké cestě bude uzavřena až do 3. října 2008. Důvodem je vybudování příčného odvodňovacího žlabu, který by měl v budoucnu zabránit přívalu dešťových vod a jejich rozlití do okolních ulic. V uvedeném místě bude provedena navíc výměna nízkotlakého plynovodu, který je v havarijním stavu.... / více
20.10.2008 / Úplně uzavřena  pro veškerý provoz zůstane Česká ulice v úseku mezi křižovatkami Radniční x Piaristická ve dnech 11.-13.9.2008 a 15.9.-16.9. 2008, dále Hroznová ulice mezi Českou  a Předním mlýnem ve dnech 12. a 13.9.2008 a Česká ulice v úseku křižovatek Piaristická x Hroznová dne 13.9.2008  a Piaristické náměstí od 12.9.  - 14.9. 2008. Ve dnech... / více
20.10.2008 / Úplně uzavřena bude od úterý 11.3. do čtvrtka 13.3.2008 křižovatka místních komunikací v ulicích M. Vydrové a Zeyerova. Důvodem je oprava povrchu vozovky po stavebních úpravách plynovodu. Objížďka uzavřeného úseku po okolních komunikacích bude vyznačena dopravním značením.... / více
20.10.2008 / Několik desítek chodníků figuruje v plánu oprav pro letošní rok, který na základě aktuálního stavu a s ohledem na  požadavky obyvatel města sestavil odbor správy veřejných statků. " V lokalitě Suché Vrbné se obnovy dočkají chodníky v místech, kde je letos naplánována rekonstrukce inženýrských sítí.  Konkrétně jde o ulice... / více
20.10.2008 / Jednostupňové cvičení má za cíl prověřit akceschopnost  krizového štábu města České Budějovice, evakuačních komisí a součinnostních složek. Řešit se bude fiktivní situace vzniklá po vykolejení nákladního vlaku převážejícího nebezpečnou látku, která by mohla ohrozit zdraví a životy občanů. Ti budou proto z ohrožené lokality evakuováni do  čtrnácti  příjmových míst. Figuranty budou studenti... / více
20.10.2008 / U příležitosti 90. výročí vzniku samostatného Československa bude na budově Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity na rohu Kněžské ulice a parku Na Sadech odhalena nová pamětní deska. Nahradí tu, jež byla v roce 2005 ukradena. „V budově, kde nyní sídlí pedagogická fakulta, bývala dříve kavárna U Volbrechtů, která byla důležitým společenským a kulturním... / více
20.10.2008 / První podzimní olympijské hry pro seniory uspořádá českobudějovické Centrum sociálních služeb Staroměstská. Soutěžit se bude hned v několika disciplínách, kralovat  by jim ale měl oblíbený pétaque.  „Asi před rokem jsme se zúčastnili sportovních her v Domově pro seniory Stachy – Kůsov. Sešlo se nás tehdy asi padesát  a  panovala tam úplně skvělá... / více
20.10.2008 / E.ON Česká republika,s.r.o. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – budou přerušeny dodávky elektrické energie Dne 10.9.2008 v čase od 8.00 do 12.00 hodin v areálu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech Dne 14.9.2008 v čase od 8.00 do 11.00 hodin Na Mlýnské stoce... / více
20.10.2008 / Zastupitelstvo města schválilo koncept Strategického plánu města České Budějovice (SPM). Tento významný dokument zpracovaný firmou KP projekt se zaměřuje na střednědobé plánování, konkrétně na roky 2008 až 2013 a jeho cílem je definovat především hlavní rozvojové priority města, které jsou pro jeho rozvoj nejpotřebnější. "Už dnes je ale zřejmé, že řada navrhovaných aktivit  bude vyžadovat delší... / více

Stránky