Aktuality města České Budějovice

16.09.2019 / Zastupitelstvo města dne 16. září 2019 jednohlasně schválilo podporu pro kino Kotva. / více
16.09.2019 / Primátor Jiří Svoboda předal Cenu města za rok 2018 panu Václavu Študlarovi za projekt revitalizace objektu Solnice na Piaristickém náměstí. / více
16.09.2019 / Slunečné nedělní odpoledne přilákalo do parku Čtyři Dvory malé sportovce i jejich rodiče. / více
13.09.2019 / Magistrát města České Budějovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volných pracovních míst. / více
13.09.2019 / Práce na rušné křižovatce ulice Na Dlouhé louce a Husovy třídy začnou v pátek 13. září 2019 podvečer. / více
13.09.2019 / do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 30.09.2019 / více
13.09.2019 / Stoletou paní Marii Smetanovou navštívil primátor Jiří Svoboda. / více
13.09.2019 / Záchranáři, hasiči i policisté změřili své síly v malé kopané, volejbalu, florbalu a nohejbalu. / více
12.09.2019 / Padesát seniorů z partnerského města Pasov přijal ve čtvrtek 12. září v obřadní síni radnice náměstek primátora Viktor Vojtko. / více
12.09.2019 / Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. / více
12.09.2019 / Rekonstrukce frekventované Mánesovy ulice začala 5. května a po čtyřech měsících bude komunikace, po které denně projede až dvacet pět tisíc vozidel, zprůjezdněna. Na obnově silnice a jejím okolí se podílel kraj, město i teplárna. / více
11.09.2019 / Účastníkům soutěže Rozkvetlé město předal ceny i poděkování náměstek primátor Ivo Moravec. / více
11.09.2019 / Od dnešního dne je vyhlášena výzva k podávání návrhů na ocenění talentů v oblasti kultury v roce 2019. / více
09.09.2019 / do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 25.09.2019 / více
09.09.2019 / do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 10.10.2019 / více
09.09.2019 / Soutěž probíhá od 14. 9. 2019 do 31. 12. 2019. / více
09.09.2019 / Zastupitelstvo města, na doporučení radních, schválilo udělení Ceny města České Budějovice za rok 2018 panu Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu Solnice na Piaristickém náměstí. / více
06.09.2019 / Odbor památkové péče ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích vyhlašuje pro podzimní sezónu roku 2019 soutěž pro děti a mládež do 16 let – jednotlivce i kolektivy / více
05.09.2019 / Podle dnešního sdělení Ředitelství silnic a dálnic se zahájení prací na opravě komunikace I/3 na Dlouhé louce (křižovatka s Husovou třídou) posouvá o jeden týden. / více
05.09.2019 / České Budějovice se opět připojují k akci Dny evropského dědictví a společně s agenturou Kultur-Kontakt mají pro veřejnost připravený program na sobotu 14. září 2019. / více
05.09.2019 / Odborná firma DERADEZ s.r.o. zahájí podzimní etapu deratizace v polovině září a skončí v listopadu. / více
04.09.2019 / Odbor památkové péče českobudějovického magistrátu připravuje akce vhodné do Programu regenerace městské památkové rezervace  (MPR ČB) na rok 2020. / více
04.09.2019 / V srpnu se v Českých Budějovicích narodilo celkem 243 dětí, z toho 121 chlapců a 122 holčiček a 11 párů dvojčat. / více
04.09.2019 / Bílá věž na Piaristickém náměstí vydala svědectví doby. / více
03.09.2019 / Mezi zpevněnou cestou a oplocením přilehlých průmyslových areálů v ulici Elišky Krásnohorské se nachází otevřený dešťový příkop, na kterém je osazeno množství propustků, nad nimiž jsou málo využívané vjezdy do areálů. Místy je dešťový příkop mělký, například v křižovatce ulic Elišky Krásnohorské a  Jiřího z Poděbrad, takže při intenzivnějších srážkách dochází k jeho částečnému vylití a zatopení přilehlých nemovitostí. / více

Stránky