Aktuality města České Budějovice

23.07.2019 / Paní učitelka Jana Honsová se narodila 22. 7. 1918 ve Volyni a podstatnou část svého života bydlí v Českých Budějovicích. / více
23.07.2019 / do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 10.08.2019 / více
23.07.2019 / Opravu povrchu stávajícího parkoviště u domů Větrná č. p. 8,10,12,14 se týká plochy 500 m2. / více
22.07.2019 / Odbor dopravy a silničního hospodářství stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci v ulici Nádražní a Žižkova třída pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění modernizace přestupní zastávky MHD "Nádraží". / více
22.07.2019 / Na zachování a obnovu fasád a střešních krytin je, podle sdělení odboru památkové péče, alokováno 485 tisíc korun. / více
22.07.2019 / V těchto dnech pokračují práce na opravě střechy nad kinosálem a předsálím v českobudějovickém kině Kotva. / více
19.07.2019 / Z důvodu prací v rámci příprav na připojení přivaděče ETE dojde 7. 8. 2019 k přerušení dodávky páry - teplé vody. / více
19.07.2019 / Na území Českých Budějovic bylo letos na jaře vysazeno 121 stromů s balem a 422 keřů v celkové částce 846.528 korun. / více
19.07.2019 / Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku v úseku ulic Dukelská – Čechova. . / více
19.07.2019 / do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 08.08.2019 / více
18.07.2019 / Bývá zvykem, že se závazné termíny pro další rok zadávají vždy od října roku předchozího, stejně tomu bude i letos. / více
18.07.2019 / Vylepšování veřejného prostoru je chvályhodné a potěší. / více
18.07.2019 / Rada města schválila výsledek zadávacího řízení ve veřejné zakázce pod názvem Chodník s místy pro přecházení, komunikace a veřejné osvětlení v ulici Adolfa Trägera a v ulici k firmě Bosch. / více
17.07.2019 / Z důvodu výměny armatury dojde dne 18. 7. 2019 k přerušení dodávky páry. / více
17.07.2019 / Podle sdělení odboru správy veřejných statků byly od 17. července 2019 obnoveny seče. / více
17.07.2019 / do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 10.08.2019 / více
15.07.2019 / do výběrového řízení se můžete přihlásit nejpozději do 15.08.2019 do 13,00 hod. / více
12.07.2019 / Poděkování za záchranu života si vyslechli od náměstka primátora Juraje Thomy strážníci městské policie Erik Hieke a Jan Plánský. / více
11.07.2019 / Z důvodu opravy rozvodů TV dojde 12. 7. 2019 k přerušení dodávky teplé vody. / více
11.07.2019 / K pomníku padlým v I. světové válce v Třebotovicích byl nainstalován nový plot. / více
10.07.2019 / Ve čtvrtek 11.7. od 7.45 do 10.00 hodin dojde k odstávce u světelného signalizačního zařízení. / více
08.07.2019 / Oprava výklenkové kaple v ulici Čéčova je dokončena. / více
08.07.2019 / Z důvodu úpravy na horkovodním potrubí pro VS 089 Škroupa dojde od 16. 7. do 17. 7. 2019 k přerušení dodávky teplé vody. / více
08.07.2019 / Z důvodu připojení nového odběratele dojde 10. 7. 2019 k přerušení dodávky teplé vody. / více
08.07.2019 / do výběrového řízení se můžete přihlásit do 4.8.2019 / více
08.07.2019 / do výběrového řízení se můžete přihlásit do 4.8.2019 / více
04.07.2019 / Paní Marie Sládková, která žije druhým rokem v Centru sociálních služeb Staroměstská, dnes slaví 100 let. / více
03.07.2019 / Čas prázdnin bývá zároveň časem oprav, rekonstrukcí a dalších stavebních prací ve školských zařízeních. / více
03.07.2019 / Každoročně v létě řeší odbor ochrany životního prostředí magistrátu úmrtí psů v autech. / více
03.07.2019 / Jak se mají radniční včelky po zimě. / více

Stránky