Alešova ulice, úsek Dukelská – Vrchlického nábřeží

Stručný popis 

Jedná se o výměnu vodovodního a kanalizačního řadu v Alešově ulici v úseku Dukelská – Vrchlického nábřeží v Českých Budějovicích s úplnou zavírkou provozu

Obnovovaná potrubí budou pokládána v poloze i niveletě potrubí stávajících. Současně s výměnou potrubí budou přepojeny i všechny zastižené vodovodní i kanalizační přípojky (nemovitostí, resp. uličních vpustí).

Stavebně konstrukční řešení návrhu vychází především ze stávajícího stavu zastižených konstrukcí. Dle dostupných archivních podkladů je zde stávající kanalizační sběrač vejčitého profilu o vnitřní světlosti 90/60 cm, monolitické, částečně zděné konstrukce realizované v roce 1930. Po téměř 90 letech provozu je již potrubí v havarijním stavu. Nové potrubí bude z kvalitních materiálů - tvárná litina a kamenina. Zároveň bude vyměněno vodovodní potrubí, které je na hranici technické životnosti a je umístěno v těsné blízkosti obnovované kanalizace.

Veškerá poškození vozovky způsobená výstavbou budou plně opravena, a to ve skutečně zastižené skladbě.

Stavební činnost bude probíhat v prostoru stávající vozovky Alešovy ulice, přičemž částečně zasáhne i do prostoru stávajících chodníků.

Předpoklad zahájení prací 

03/2020

Předpoklad dokončení prací

05/2020

Zhotovitel

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

 

DIO

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 17. 6. 2020.